sponsored links

ไม้เบื่อไม้เมา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไม้เบื่อไม้เมา” หมายความว่า
ว. “ไม่ลงรอยกัน ขัดแย้งกันเป็นประจำ”

ไม้เบื่อไม้เมา หมายถึง คนสองคนที่ไม่ถูกกัน ลงรอยกัน มีเรื่องขัดแย้ง ทะเลาะกันเป็นประจำ เช่น

  • เขาเป็นไม้เบื่อไม้เมากับผู้จัดการ ขัดแย้งกันมาตลอด ทำให้คนเก่งอย่างเขาจึงไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเสียที
  • ฉันคิดว่าการที่เขาถูกลอบทำร้าย น่าจะเป็นฝีมือของเพื่อนร่วมงานที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาก่อน

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links