หวานนอกขมใน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หวานนอกขมใน” หมายความว่า
(สำ) ก. “พูด ทำ หรือแสดงให้เห็นว่าดีแต่ภายนอก แต่ในใจกลับตรงข้าม” [read more...]

หมาถูกน้ำร้อน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมาถูกน้ำร้อน” หมายความว่า
(สำ) น. “คนที่มีความเดือดร้อน กระวนกระวาย วิ่งพล่านไปหาที่พึ่งต่าง ๆ เปรียบเสมือนหมาที่ถูกน้ำร้อนลวก ร้องเสียงดังวิ่งพล่านไปด้วยความเจ็บปวดทุรนทุราย” [read more...]

หวานเป็นลม ขมเป็นยา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หวานเป็นลม ขมเป็นยา” หมายความว่า
(สำ) น. “คำชมมักไร้สาระทำให้ลืมตัวขาดสติ แต่คำติมักเป็นประโยชน์ทำให้ได้คิด” [read more...]

หงิมๆหยิบชิ้นปลามัน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หงิมๆหยิบชิ้นปลามัน” หมายความว่า
(สำ) น. “ลักษณะของบุคคลที่มีท่าทางหงิม ๆ แต่ความจริงเป็นคนฉลาด มีวิธีเลือกเอาดี ๆ ไปได้” [read more...]

หมาบ้าพาลกระแซง

หมาบ้าพาลกระแซง หมายถึง คนที่ก่อความวุ่นวาย พาลอาละวาดหาเรื่องให้คนอื่นเดือดร้อนไปหมด เช่น [read more...]

หวานลิ้นกินตาย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หวานลิ้นกินตาย” หมายความว่า
(สำ) ก. “หลงเชื่อคำพูดเพราะ ๆ หรือคำสรรเสริญเยินยอจะได้รับความลำบากในภายหลัง” [read more...]

หญ้าปากคอก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หญ้าปากคอก” หมายความว่า
(สำ) ว. “สะดวก ง่าย ไม่มีอะไรยุ่งยาก เช่น นี่เป็นเรื่องหญ้าปากคอก” [read more...]

หมายน้ำบ่อหน้า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมายน้ำบ่อหน้า” หมายความว่า
(สํา) ก. “มุ่งหวังจะได้สิ่งที่ยังมาไม่ถึง” [read more...]

หวานอมขมกลืน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หวานอมขมกลืน” หมายความว่า
(สำ) ก. “ตกอยู่ในฐานะที่จำต้องยอมรับ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย พอใจหรือไม่พอใจก็ตาม” [read more...]

หนังหน้าไฟ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หนังหน้าไฟ” หมายความว่า
(สํา) น. “ผู้ได้รับความเดือดร้อนก่อนผู้อื่น เช่น ลูกทำความผิดมา พ่อความผิดมาแม่ก็ต้องเป็นหนังหน้าไฟ” [read more...]