หมาถูกน้ำร้อน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมาถูกน้ำร้อน” หมายความว่า
(สำ) น. “คนที่มีความเดือดร้อน กระวนกระวาย วิ่งพล่านไปหาที่พึ่งต่าง ๆ เปรียบเสมือนหมาที่ถูกน้ำร้อนลวก ร้องเสียงดังวิ่งพล่านไปด้วยความเจ็บปวดทุรนทุราย” [read more...]

หักด้ามพร้าด้วยเข่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หักด้ามพร้าด้วยเข่า” หมายความว่า
(สํา) ก. “หักโหมเอาด้วยกําลัง ใช้อํานาจบังคับเอา” [read more...]

หมาบ้าพาลกระแซง

หมาบ้าพาลกระแซง หมายถึง คนที่ก่อความวุ่นวาย พาลอาละวาดหาเรื่องให้คนอื่นเดือดร้อนไปหมด เช่น [read more...]

หมายน้ำบ่อหน้า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมายน้ำบ่อหน้า” หมายความว่า
(สํา) ก. “มุ่งหวังจะได้สิ่งที่ยังมาไม่ถึง” [read more...]

หมายมั่นปั้นมือ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมายมั่นปั้นมือ” หมายความว่า
(สำ) ก. “มุ่งมั่นจะเอาหรือจะเป็นให้ได้” [read more...]

หมาหมู่

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมาหมู่” หมายความว่า
(ปาก) น. “กลุ่มคนที่กลุ้มรุมทําร้ายคนคนเดียว” [read more...]

หมาหัวเน่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมาหัวเน่า” หมายความว่า
(สํา) น. “คนซึ่งเป็นที่รังเกียจของคนอื่นจนไม่สามารถเข้ากับใครได้ คนที่ไม่มีใครรักหรือคบหา” [read more...]

หงิมๆหยิบชิ้นปลามัน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หงิมๆหยิบชิ้นปลามัน” หมายความว่า
(สำ) น. “ลักษณะของบุคคลที่มีท่าทางหงิม ๆ แต่ความจริงเป็นคนฉลาด มีวิธีเลือกเอาดี ๆ ไปได้” [read more...]

หมาหางด้วน

หมาหางด้วน หมายถึง คนที่ทำความผิดแล้วชักชวนให้คนอื่นทำตาม โดยยกย่องว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปนั้นเป็นสิ่งที่ดี ควรเอาเยี่ยงอย่าง เช่น [read more...]

หญ้าปากคอก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หญ้าปากคอก” หมายความว่า
(สำ) ว. “สะดวก ง่าย ไม่มีอะไรยุ่งยาก เช่น นี่เป็นเรื่องหญ้าปากคอก” [read more...]