หวานนอกขมใน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หวานนอกขมใน” หมายความว่า
(สำ) ก. “พูด ทำ หรือแสดงให้เห็นว่าดีแต่ภายนอก แต่ในใจกลับตรงข้าม” [read more...]

หน้าอินทร์หน้าพรหม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หน้าอินทร์หน้าพรหม” หมายความว่า
น. “ผู้มีอำนาจ ผู้ยิ่งใหญ่ เช่น เขาไม่กลัวหน้าอินทร์หน้าพรหมใด ๆ ทั้งนั้น” [read more...]

หวานเป็นลม ขมเป็นยา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หวานเป็นลม ขมเป็นยา” หมายความว่า
(สำ) น. “คำชมมักไร้สาระทำให้ลืมตัวขาดสติ แต่คำติมักเป็นประโยชน์ทำให้ได้คิด” [read more...]

หนุ่มทั้งแท่งมากินแตงเถาตาย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หนุ่มทั้งแท่งมากินแตงเถาตาย” หมายความว่า
(สำ) น. “หนุ่มบริสุทธิ์ได้แม่ม่ายอายุมากเป็นภรรยา” [read more...]

หวานลิ้นกินตาย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หวานลิ้นกินตาย” หมายความว่า
(สำ) ก. “หลงเชื่อคำพูดเพราะ ๆ หรือคำสรรเสริญเยินยอจะได้รับความลำบากในภายหลัง” [read more...]

หมดเขี้ยวหมดงา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หมดเขี้ยวหมดงา” หมายความว่า
(สํา) ก. “หมดอํานาจวาสนา สิ้นฤทธิ์ สิ้นเขี้ยวสิ้นเล็บ ก็ว่า” [read more...]

หวานอมขมกลืน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “หวานอมขมกลืน” หมายความว่า
(สำ) ก. “ตกอยู่ในฐานะที่จำต้องยอมรับ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย พอใจหรือไม่พอใจก็ตาม” [read more...]

ใส่สาแหรกแขวนไว้

ใส่สาแหรกแขวนไว้ หมายถึง การเลี้ยงดูอย่างเอาอกเอาใจเกินสมควรไม่ต้องให้ทำอะไร เช่น [read more...]

ใส่หน้ายักษ์

ใส่หน้ายักษ์ หมายถึง การแสดงอารมณ์โกรธเกรี้ยวกราด มีสีหน้าดุดัน เช่น [read more...]

ไส้เป็นน้ำเหลือง

ไส้เป็นน้ำเหลือง หมายถึง อดอยากยากแค้นจนไม่มีอะไรจะกิน เช่น [read more...]