ตาเป็นสับปะรด

สำนวน “ตาเป็นสับปะรด” หมายถึงคนที่หูตากว้างไกล ในที่นี้จะเน้นว่ามีพรรคพวกมาก ใครทำอะไร ที่ไหน จะรู้ไปหมด โดยรู้จากพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือบริวารที่มีอยู่ทั่วไปเป็นคนส่งข่าวให้ โดยที่สำนวนตาเป็นสับปะรดนี้เกิดจากการเปรียบเทียบความสามารถในการรับรู้ข่าวสาร เรื่องราว ของบุคคลกับตาของสับปะรดซึ่งมีอยู่รอบลูก [read more...]

เอาใจเขามาใส่ใจเรา

คำว่า “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” เป็นคำสุภาษิตไทยที่สอนหรือชี้นำให้ผู้คนไม่เอาแต่ใจตนเอง ไม่เห็นแก่ตัว แต่ให้นึกถึงจิตใจของผู้อื่น หรือผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการกระทำของเรา [read more...]

ไม่ได้ด้วยเล่ห์ต้องเอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ต้องเอาด้วยคาถา

สำนวน “ไม่ได้ด้วยเล่ห์ต้องเอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ต้องเอาด้วยคาถา” หมายถึง ความพยายามที่จะต้องเอาชนะให้ได้ ไม่ว่าจะต้องทำอย่างไรก็ตาม ไม่สนใจว่าวิธีการนั้นจะดีหรือไม่ดีอย่างไร โปราณท่านจึงกล่าวว่าไม่ได้ด้วยเล่ห์ต้องเอาชนะด้วยกล ไม่ได้ด้วยเวทมนต์ต้องเอาชนะด้วยคาถา [read more...]

เหยียบเรือสองแคม

ตามความหมายของราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “เหยียบเรือสองแคม” หมายถึง ทําทีเข้าด้วยทั้ง ๒ ฝ่าย อยู่กับฝ่ายไหน ก็เห็นด้วยหรือแสดงท่าทีเข้าข้างฝ่ายนั้น โบราณท่านจึงเปรียบบุคคลนั้นเหมือนเหยียบเรือทั้งสองฟากหรือสองแคม [read more...]

เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ

สำนวน “เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ” หมายถึง คนเหยาะแหยะ ทำอะไรไม่จริงจัง ไม่ทุ่มเท ไม่เอาการเอางานหรือทำอะไรไม่เป็นโล้เป็นพาย ซึ่งคนโบราณท่านเปรียบคนประเภทเหล่านี้ว่าขนาดกองขี้ไก่ ซึ่งมีขนาดเล็ก ยังเหยียบให้ฝ่อหรือแบนไม่ได้ [read more...]

เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา

สุภาษิต.net เป็นเว็บที่รวบรวมคำสุภาษิตไทยและเทศ คำคมประเภทต่างๆทั้งคำคมให้กำลังใจ คำคมความรักและคำคมสำหรับการดำเนินชีวิต คำสำนวนและคำพังเพย เพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้ความหมายและวิธีการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม [read more...]