ขี้ก้อนใหญ่ให้เด็กเห็น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ขี้ก้อนใหญ่ให้เด็กเห็น” หมายความว่า
“(สํา) ก. ทําสิ่งที่ไม่สมควรให้ผู้น้อยเห็น” [read more...]

เกี่ยวกับเรา/ติดต่อเรา

สุภาษิต.net เป็นเว็บที่รวบรวมคำสุภาษิตไทยและเทศ คำคมประเภทต่างๆทั้งคำคมให้กำลังใจ คำคมความรักและคำคมสำหรับการดำเนินชีวิต คำสำนวนและคำพังเพย เพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้ความหมายและวิธีการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม [read more...]