sponsored links

Don’t Judge A Book By Its Cover

สุภาษิตหรือสำนวน Don’t Judge A Book By Its Cover ถ้าจะแปลกันตรงตัวก็แปลได้ว่า “อย่าตัดสินหนังสือจากหน้าปกของมัน”

หรือถ้าจะเป็นทางการหน่อยก็ “อย่าตัดสินคุณภาพของหนังสือเล่มนั้นเพียงแค่การดูหน้าปกของหนังสือนั้นเท่านั้น” ความหมายที่จริงของสำนวนนี้ก็คือ อย่าได้ตัดสินสิ่งใดหรือบุคคลใดแต่เพียงสิ่งที่เราได้เห็นภายนอกหรือรูปร่างหน้าตาเท่านั้น แต่ควรตัดสินจากสิ่งที่เป็นตัวตนและความสามารถหรือประสิทธิภาพจริงๆของสิ่งนั้นหรือคนๆนั้น

ตัวอย่างที่ดีมากๆของสุภาษิตภาษาอังกฤษ Don’t Judge A Book By Its Cover เกิดขึ้นในการแข่งขัน BGT (Britain’s Got Talent) 2009 เมื่อ Susan Boyle สาวใหญ่ลักษณะเฉิ่มๆคนหนึ่ง ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งว่า “อย่าตัดสินตัวเธอเพี่ยงแค่สิ่งที่เห็นภายนอก” ลองชมจากวิดีโอนี้ครับ

Sponsored Links