ไก่ได้พลอย

ไก่ได้พลอย หมายถึง ได้สิ่งที่มีค่าแต่ไม่รู้คุณค่า
เนื่องจากเป็นไก่ เวลาที่มันคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นเม็ดทราย หรือ เพชรพลอย ก็ไม่มีค่าสำหรับไก่เหมือนกัน [read more...]

ก้นหม้อไม่ทันดำ

ก้นหม้อไม่ทันดำ หมายถึง คู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันได้ไม่นานก็อย่าร้าง เช่น [read more...]

แกะดำ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “แกะดำ” หมายความว่า (สํา) น. คนที่ทําอะไรผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุ่มนั้น ๆ (ใช้ในทางไม่ดี). [read more...]

แก้วลืมคอน

แก้วลืมคอน หมายถึง คนที่รักกันแล้วแต่ยังไปหลงรักคนอื่น เช่น [read more...]

แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ

แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ หมายถึง จะรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆ ที่เรามองข้าม ไม่สนใจ ก็ต่อเมื่อไม่มีของสิ่งนั้นแล้ว เช่น [read more...]

เกี่ยวแฝกมุงป่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เกี่ยวแฝกมุงป่า” หมายความว่า (สํา) ก. ทําอะไรเกินกําลังความสามารถของตัว. [read more...]

เกลือเป็นหนอน แปลว่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “เกลือเป็นหนอน” หมายความว่า (สํา) น. ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคดทรยศ ไส้เป็นหนอน ก็ว่า. [read more...]

เกลือจิ้มเกลือ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เกลือจิ้มเกลือ” หมายความว่า (สํา) ว. ไม่ยอมเสียเปรียบกัน แก้เผ็ดให้สาสมกัน [read more...]

เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินน้ำแกง

เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินน้ำแกง หมายถึง การที่ไม่ชอบใครสักคนหรือเกลียดอะไรสักอย่าง แต่ก็ยังอยากได้ผลประโยชน์จากคนๆนั้นหรือสิ่งนั้น เช่น [read more...]

เก็บดอกไม้ร่วมต้น

เก็บดอกไม้ร่วมต้น หมายถึง เคยทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน จึงทำให้ได้มาเกื้อกูล อยู่ร่วมกันอีกในปัจจุบัน เช่น [read more...]