กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง” หมายความว่า (สํา) ก. รู้ดีอยู่แล้วแสร้งทําเป็นไม่รู้. [read more...]

กินเหล็กกินไหล

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กินเหล็กกินไหล” หมายความว่า (สํา) ว. ทนต่อความเหน็ดเหนื่อยหรือความเจ็บปวดได้อย่างผิดปรกติ. [read more...]

กินเหมือนหมูอยู่เหมือนหมา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กินเหมือนหมูอยู่เหมือนหมา” หมายความว่า (สํา) ว. เละเทะไม่มีระเบียบ. [read more...]

กินรังแตน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กินรังแตน” หมายความว่า (สํา) ก. มีอารมณ์เสียหงุดหงิดบ่นว่าเกินกว่าเหตุ. [read more...]

กินปูนร้อนท้อง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กินปูนร้อนท้อง” หมายความว่า (สํา) ก. ทําอาการมีพิรุธขึ้นเอง แสดงอาการเดือดร้อนขึ้นเอง. [read more...]

กินน้ำเห็นปลิง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กินน้ำเห็นปลิง” หมายความว่า สํา) ก. รู้สึกตะขิดตะขวงใจเหมือนจะกินน้ำเห็นปลิงอยู่ในน้ำก็กินไม่ลง. [read more...]

กินน้ำไม่เผื่อแล้ง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กินน้ำไม่เผื่อแล้ง” หมายความว่า (สํา) ก. มีอะไรใช้หมดทันทีไม่คิดถึงวันข้างหน้า. [read more...]

กินน้ำพริกถ้วยเก่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กินน้ำพริกถ้วยเก่า” หมายความว่า (สำ) ก. อยู่กับเมียคนเดิม. [read more...]

กินน้ำใต้ศอก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กินน้ำใต้ศอก” หมายความว่า (สํา) ก. จําต้องยอมเป็นรองเขา ไม่เทียมหน้าเทียมตาเท่า (มักหมายถึงเมียน้อยที่ต้องยอมลงให้แก่เมียหลวง). [read more...]

ไก่บินไม่ตกดิน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไก่บินไม่ตกดิน” หมายความว่า
“(สำ) น. บริเวณที่มีอาคารบ้านเรือนหนาแน่นแออัด” [read more...]