ไก่อ่อนสอนขัน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไก่อ่อนสอนขัน” หมายความว่า
“(สํา) น. ผู้มีประสบการณ์น้อยยังไม่รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของคน” [read more...]

ไก่บินไม่ตกดิน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไก่บินไม่ตกดิน” หมายความว่า
“(สำ) น. บริเวณที่มีอาคารบ้านเรือนหนาแน่นแออัด” [read more...]

กินน้ำตาต่างข้าว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กินน้ำตาต่างข้าว” หมายความว่า (สำ) ก. ร้องไห้เศร้าโศกจนไม่เป็นอันกิน. [read more...]

กินนอกกินใน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กินนอกกินใน” หมายความว่า ก. เอากําไรในการซื้อขาย ทั้งในราคาและนอกราคาที่กําหนด. [read more...]

กินในที่ลับ ไขในที่แจ้ง

กินในที่ลับ ไขในที่แจ้ง หมายถึง การเปิดเผยความลับที่เคยรู้หรือกระทำกันอยู่ 2 คน ซึ่งการเปิดเผยความลับนี้อาจะทำให้อีกคนเสียหาย เช่น [read more...]

กินตามน้ำ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กินตามน้ำ” หมายความว่า (สำ) ก. รับของสมนาคุณที่เขาเอามาให้โดยไม่ได้เรียกร้อง (มักใช้แก่เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ). [read more...]

กินข้าวร้อนนอนตื่นสาย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กินข้าวร้อนนอนตื่นสาย” หมายความว่า [read more...]

กินเกลือกินกะปิ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กินเกลือกินกะปิ” หมายความว่า (สํา) ว. อดทนต่อความลำบากยากแค้น เช่น เขาเคยกินเกลือกินกะปิมาด้วยกัน. [read more...]

กำขี้ดีกว่ากำตด

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กำขี้ดีกว่ากำตด” หมายความว่า (สํา) ได้บ้างดีกว่าไม่ได้อะไรเลย. [read more...]

ใกล้เกลือกินด่าง

ใกล้เกลือกินด่าง หมายถึง การมองข้ามหรือไม่รู้คุณค่าของดีที่อยู่ใกล้ตัว กลับไปสนใจไขว่คว้าในสิ่งที่ด้อยกว่าทั้งๆที่อยู่ไกลตัว เช่น [read more...]