ไกลปืนเที่ยง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  “ไกลปืนเที่ยง” หมายความว่า (สํา) ว.
“ไม่รู้อะไรเพราะอยู่ห่างไกลความเจริญ” [read more...]

กาหลงรัง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กาหลงรัง” หมายความว่า (สํา) น. ผู้ที่ไปหลงติดอยู่ ณ บ้านใดบ้านหนึ่งแล้วไม่ยอมกลับบ้านของตน ผู้เร่ร่อนไปไม่มีที่พักพิงเป็นหลักแหล่ง. [read more...]

การกินการอยู่ใครไม่สู้พ่อ การพายการถ่อพ่อไม่สู้ใคร

การกินการอยู่ใครไม่สู้พ่อ การพายการถ่อพ่อไม่สู้ใคร หมายถึง คนขี้เกียจ รักความสบาย ทำแต่เรื่องง่ายๆที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง แต่ถ้าเป็นเรื่องงานแล้วยอมแพ้ ชอบเลี่ยง ไม่ช่วยเหลือผู้อื่น เช่น [read more...]

กาฝาก

กาฝาก หมายถึง การแฝงตัวอาศัยอยู่กับผู้อื่นโดยที่ไม่ช่วยเหลือ หรือทำประโยชน์อะไรให้ คอยแต่จะเกาะเอาประโยชน์จากผู้อื่น เช่น [read more...]

ก้างขวางคอ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ก้างขวางคอ” หมายความว่า น. ผู้ขัดขวางมิให้ทําการได้สะดวก ผู้ขัดขวางให้ผู้อื่นเสียประโยชน์. [read more...]

กาคาบพริก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กาคาบพริก” หมายความว่า (สํา) ว. ลักษณะที่คนผิวดําแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีแดง. [read more...]

กัดหางตัวเอง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 254 “กัดหางตัวเอง” หมายความว่า (สํา) ว. พูดวนไปวนมา. [read more...]

กัดก้อนเกลือกิน

กัดก้อนเกลือกิน หมายถึง คนที่ยอมลำบากไปด้วยกัน ทนทุกข์ยาก เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน เช่น [read more...]

กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้” หมายความว่า (สำ) ว. ลักษณะของการทำงานที่มีความลังเลใจ ทำให้แก้ไขปัญหาได้ไม่ทันท่วงทีเมื่อได้อย่างหนึ่ง แต่ต้องเสียอีกอย่างหนึ่งไป ดุจเอาถั่วกับงามาคั่วพร้อมกัน กว่าจะคั่วจนถั่วสุก งาก็จะไหม้หมดไปก่อน. [read more...]

กวัดไกวไสส่ง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542“กวัดไกวไสส่ง” หมายความว่า ไล่ไปให้พ้น [read more...]