กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

กลืนไม่เข้าคายไม่ออก หมายถึง การตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้ลำบากใจ ตัดสินใจลำบาก ไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรก็มีผลเสีย ผลกระทบทั้งคู่ เช่น [read more...]

กล้านักมักบิ่น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กล้านักมักบิ่น” หมายความว่า (สํา) ว. กล้าเกินไปมักจะเป็นอันตราย. [read more...]

กลมเป็นลูกมะนาว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กลมเป็นลูกมะนาว” หมายความว่า (สํา) ว. หลบหลีกไปได้ คล่องจนจับไม่ติด (มักใช้ในทางไม่ดี). [read more...]

กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย น้ำเต้าน้อยจะถอยจม

กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย น้ำเต้าน้อยจะถอยจม หมายถึง ในยุดที่คนชั่วจะได้ดี เป็นใหญ่ เป็นที่ยกย่องเชิดชูในสังคม แต่คนดีกลับตกต่ำลง ถูกกลั่นแกล้ง ถูกใส่ร้ายป้ายสีแต่ทำอะไรไม่ได้ เช่น [read more...]

กระโถนท้องพระโรง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กระโถนท้องพระโรง” หมายความว่า (สํา) ผู้ที่ใคร ๆ ก็ใช้ได้หรือผู้ที่ใคร ๆ ก็รุมใช้อยู่คนเดียว. [read more...]

กระต่ายแหย่เสือ

กระต่ายแหย่เสือ หมายถึง การไปล้อเล่น ท้าทายกับผู้ที่มีอำนาจ บารมีมากกว่า ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้ เช่น [read more...]

กระต่ายขาเดียว

กระต่ายขาเดียว หมายถึง การยืนกรานไม่ยอมรับผิด ปากแข็งยืนยันคำพูดเดิม เช่น [read more...]

กระดูกร้องได้

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กระดูกร้องได้” หมายความว่า (สํา) น. ผลสะท้อนของฆาตกรรมที่ทําให้จับตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษได้ คล้ายกับว่ากระดูกของผู้ตายร้องบอก. [read more...]

กระดี่ได้น้ำ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กระดี่ได้น้ำ” หมายความว่า (สำ) น. ใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการดีอกดีใจตื่นเต้นจนตัวสั่น เช่น เขาดีใจเหมือนกระดี่ได้น้ำ. [read more...]

กระเชอก้นรั่ว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กระเชอก้นรั่ว” หมายความว่า (สํา) ว. สุรุ่ยสุร่าย ไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบ ขาดการประหยัด. [read more...]