กระชังหน้าใหญ่

กระชังหน้าใหญ่ หมายถึง คนที่ชอบทำหน้าใหญ่ใจโต ออกหน้ารับทุกอย่าง เช่น [read more...]

กรวดน้ำคว่ำขัน

กรวดน้ำคว่ำขัน หมายถึง การตัดขาดความสัมพันธ์ ไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย ไม่คบค้าสมาคมกันอีกต่อไป อย่าได้มาเจอกันอีก เช่น [read more...]

กบเกิดใต้บัวบาน

กบเกิดใต้บัวบาน หมายถึง คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ใกล้สิ่งที่ดีงาม แต่กลับไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้น เช่น [read more...]

ก้นกุฏิ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ก้นกุฏิ” หมายความว่า ว. ที่สนิทเป็นที่ไว้วางใจได้
ก้นกุฏิ หมายถึง คนที่สนิทสนม ได้สั่งสอนมาอย่างใกล้ชิด จนเป็นที่เชื่อใจ ไว้วางใจได้ เช่น [read more...]

กงเกวียนกําเกวียน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กงเกวียนกําเกวียน” หมายความว่า (สว.) เวรสนองเวร การหมุนเวียนของชีวิตมีทุกข์สุขสับเปลี่ยนกันไป.
กงเกวียนกําเกวียน หมายถึง ทำกับคนอื่นอย่างไร สักวันหนึ่งตัวเองหรือลูกหลานก็จะได้รับผลกรรมนั้นตอบแทน เช่น [read more...]

ก ข ไม่กระดิกหู

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ก ข ไม่กระดิกหู” หมายความว่า (สํา) น. ผู้ที่เรียนหนังสือแล้วไม่รู้ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้. [read more...]

กำปั้นทุบดิน

กำปั้นทุบดิน เป็นสุภาษิตหมายถึง การพูดแบบกว้างๆ อาจจะตรงประเด็นหรือไม่ตรง เป็นการตอบที่ไม่ใช่คำตอบที่ผิด แต่เป็นการตอบที่ไม่ได้ประโยชน์แก่ผู้ฟัง เช่น [read more...]

กาในฝูงหงส์

กาในฝูงหงส์ เป็นสุภาษิตหมายถึง คนที่ต่ำต้อยไม่มีเกียรติ ไปอยู่ท่ามกลางสังคมผู้ดี ผู้สูงศักดิ์ ทำให้ถูกดูหมิ่น ดูแคลน เป็นที่รังเกียจ เช่น [read more...]

กิ้งก่าได้ทอง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตกิ้งก่าได้ทอง” หมายความว่า คนที่ได้ลาภยศแล้วทะนงตนลืมฐานะเดิม. [read more...]

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน” หมายความว่า เก็บเล็กผสมน้อย ทําอะไรที่ประกอบด้วยส่วนเล็กส่วนน้อย โน่นบ้างนี่บ้าง จนสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา. [read more...]