กำแพงมีหู ประตูมีตา

กำแพงมีหู ประตูมีตา เป็นสุภาษิตหมายถึง การจะพูดจาหรือทำอะไรให้มีความระมัดระวัง ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานที่มิดชิด ความลับนั้นก็มีโอกาสรั่วไหลไปสู่คนภายนอกได้ เช่น [read more...]

กระต่ายหมายจันทร์

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “กระต่ายหมายจันทร์” หมายความว่า ผู้ชายหมายปองผู้หญิงที่มีฐานะดีกว่า.
กระต่ายหมายจันทร์ เป็นสุภาษิตหมายถึง ผู้ชายที่มีฐานะต่ำต้อยแต่ไปหลงรัก ชอบผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าตนเอง ซึ่งไม่มีทางจะสมหวัง เช่น [read more...]

กระต่ายตื่นตูม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “กระต่ายตื่นตูม” หมายความว่า ใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันสํารวจให้ถ่องแท้ก่อน.
กระต่ายตื่นตูม เป็นสุภาษิตหมายถึง คนที่แสดงอาการตื่นตระหนก ตกใจง่าย ตกใจจนเกินเหตุ เมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องใดๆมา ก็จะตื่นตกใจเชื่อเรื่องนั้นทันทีโดยไม่ได้พิจารณาให้ดีเสียก่อน
– หนุ่มชาวฮ่องกง ทำตัวเป็นกระต่ายตื่นตูมเชื่อข่าวว่าโลกจะแตก โดยไม่พิจารณาความเป็นไปได้เขาจึงลาออกจากงาน และขายทรัพย์สินทั้งหมด นำเงินมาใช้จ่ายหาความสุขใส่ตัวก่อนที่โลกจะแตก [read more...]

ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่” หมายความว่า ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน. [read more...]

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” เป็นสุภาษิตหมายถึง การรู้จักแต่งตัว คนราจะสวย หล่อได้ ดูดีได้ ต้องรู้จักการปรุงแต่ง ด้วยเครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า เหมือนไก่ที่ไม่ได้สวยเพราะเนื้อหนัง แต่สวยด้วยขนของมัน เช่น [read more...]

แกว่งเท้าหาเสี้ยน

แกว่งเท้าหาเสี้ยน“เป็นสุภาษิตหมายถึง คนที่ชอบรนหาที่ หาเรื่องใส่ตัว ไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นโดยไม่จำเป็น จนตัวเองได้รับความเดือดร้อน [read more...]

กินบนเรือนขี้บนหลังคา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตกินบนเรือน ขี้บนหลังคา” หมายความว่า เนรคุณ. [read more...]

กวนน้ำให้ขุ่น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “กวนน้ำให้ขุ่น” หมายความว่า ทําเรื่องราวที่สงบอยู่แล้วให้เกิดวุ่นวายขึ้นมา [read more...]

กบเลือกนาย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “กบเลือกนาย”  หมายความว่า ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาอยู่เรื่อย ๆ [read more...]

กบในกะลาครอบ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตกบในกะลาครอบ” หมายความว่า ผู้มีความรู้และประสบการณ์น้อยแต่สำคัญตนว่ามีความรู้มาก [read more...]