กระดังงาลนไฟ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “กระดังงาลนไฟ” หมายถึง หญิงที่เคยแต่งงานหรือผ่านผู้ชายมาแล้ว ย่อมรู้จักชั้นเชิงทางปรนนิบัติและเอาอกเอาใจผู้ชายได้ดีกว่าหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน [read more...]

เกลือเป็นหนอน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “เกลือเป็นหนอน” หมายถึง ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคดทรยศ, ไส้เป็นหนอน ก็ว่า [read more...]

ไก่แก่แม่ปลาช่อน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวนไทย “ไก่แก่แม่ปลาช่อน” หมายถึง หญิงที่ค่อนข้างมีอายุที่มีมารยาและเล่ห์เหลี่ยมมากและมีกิริยาจัดจ้าน โบราณท่านจึงเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนไก่แก่หรือแม่ปลาช่อน ซึ่งผ่านโลกมามาก [read more...]

กิ่งทองใบหยก

สำนวน “กิ่งทองใบหยก” มักใช้เปรียบเทียบของสองสิ่งที่ดูดี มีคุณค่าเสมอกัน เหมาะสมกัน เป็นต้น [read more...]