ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก

ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก หมายถึง อย่าไว้วางใจคนใกล้ตัว หรือสิ่งที่เป็นอันตราย ซึ่งสามารถนำภัยมาสู่ตนเองได้ เช่น [read more...]

ข้าพึ่งเจ้า บ่าวพึ่งนาย

ข้าพึ่งเจ้า บ่าวพึ่งนาย หมายถึง การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เช่น [read more...]

ขนหัวลุก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542“ขนหัวลุก” หมายความว่า [read more...]

ข้างในไฟคลอก ข้างนอกวันทา

ข้างในไฟคลอก ข้างนอกวันทา หมายถึง การระงับอารมณ์ แม้จะมีความโกรธอยู่ในใจก็อย่าให้ผู้อื่นรู้ อย่าแสดงกิริยาอาการที่ไม่ดีออกมา เช่น [read more...]

ข่าวช้างดู ข่าวหมูแล่น

ข่าวช้างดู ข่าวหมูแล่น หมายถึง อยากจะรู้เรื่องไปเสียทุกอย่าง ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์เรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ขอให้ได้รู้ขอได้เห็น เช่น [read more...]

ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า” หมายความว่า.
“(สํา) ก. บังคับขืนใจผู้อื่นให้ทําตามที่ตนต้องการ เช่น จะจัดแจงแต่งตามอารมณ์เราเหมือนข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า. (สังข์ทอง)” [read more...]

ของกินแมวอย่าเอาไว้ใกล้ฝา ของกินหมาอย่าเอาไว้ต่ำ

ของกินแมวอย่าเอาไว้ใกล้ฝา ของกินหมาอย่าเอาไว้ต่ำ หมายถึง การจัดวางข้าวของเครื่องใช้ควรจัดวางให้เป็นระเบียบเหมาะสม สิ่งของมีค่าควรเก็บให้มิดชิด อย่าทำอะไรหมิ่นเหม่ไว้ในที่ล่อแหลม เช่น [read more...]

ข่มเหงคะเนงร้าย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ข่มเหงคะเนงร้าย” หมายความว่า
“ก. รังแกเบียดเบียน.” [read more...]

ขัดฝาแตะเกิดผล ขัดคอคนเกิดโทษ

ขัดฝาแตะเกิดผล ขัดคอคนเกิดโทษ หมายถึง การพูดขัดแย้ง ขัดขวางคนอื่นอยู่เสมอจะทำให้เกิดผลเสีย เช่น [read more...]

ขี้ไม่ทันออกอย่าร้องหาหมา

ขี้ไม่ทันออกอย่าร้องหาหมา หมายถึง การกระทำอะไรที่ยังไม่เห็นผลประสบความสำเร็จอย่าเพิ่งไปคุยโวโอ้อวด เช่น [read more...]