ขนมผสมน้ำยา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ขนมผสมน้ำยา” หมายความว่า (สํา) ว.
“พอดีกัน จะว่าข้างไหนดีกว่ากันไม่ได้” [read more...]

ขนหน้าแข้งไม่ร่วง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ขนหน้าแข้งไม่ร่วง” หมายความว่า (สํา) ว.
“ไม่กระทบกระเทือนถึงเดือดร้อน (ใช้แก่คนมั่งมีที่ต้องจ่ายเงินแม้จะมากแต่ก็ดูเหมือนเป็นจํานวนเล็ก ๆ น้อย ๆ)” [read more...]

เข้าตามตรอกออกตามประตู

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เข้าตามตรอกออกตามประตู” หมายความว่า (สํา) ก.
“ทําตามธรรมเนียมในเรื่องการสู่ขอ” [read more...]

ขนทรายเข้าวัด

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ขนทรายเข้าวัด” หมายความว่า (สำ)
“หาประโยชน์ให้ส่วนรวม” [read more...]

ไข่ในหิน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตไข่ในหิน” หมายความว่า ของที่ต้องระมัดระวังทะนุถนอมอย่างยิ่ง. [read more...]

เข็นครกขี้นภูเขา แปลว่า

เข็นครกขี้นภูเขา เป็นสุภาษิตหมายถึง การทำงานอะไรที่ยากลำบาก เกินกำลังหรือความสามารถที่ตนเองมีอยู่ เช่น [read more...]

เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า

เขียนด้วยมือ ลบด้วยเท้า เป็นสุภาษิตหมายถึง คนที่เคยทำดีเอาไว้ตั้งแต่ต้นจนที่เชื่อถือ ไว้ใจ แต่พอผ่านไปภายหลังกลับทำชั่วลบล้างความดีที่ตัวเองเคยทำมาไปอย่างง่ายดาย [read more...]

เข้าหูซ้าย ทะลุหูขวา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “เข้าหูซ้าย ทะลุหูขวา” หมายความว่า บอกหรือสอนไม่ได้ผล [read more...]

เข้าเถื่อน อย่าลืมพร้า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “เข้าเถื่อน อย่าลืมพร้า” หมายความว่า ให้มีความรอบคอบอย่าประมาท เช่นเดียวกับเวลาจะเข้าป่าจะต้องหามีดติดตัวไปด้วย. [read more...]

เข้าด้ายเข้าเข็ม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “เข้าด้ายเข้าเข็ม” หมายความว่า จวนจะสำเร็จ ถ้าทำผิดพลาดหรือมีอะไรมาขัดจังหวะแม้เพียงเล็กน้อยก็เสียการ. [read more...]