สุภาษิตไทยคำว่า “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” หมายความว่า การปฏิบัติตนให้เหมาะสม เข้ากันได้กับสภาวะแวดล้อมหรือสังคมที่เราอยู่ ไม่ทำตัวแปลกแยกจนกลายเป็นแกะดำหรือทำตัวขวางโลกสำหรับสังคมนั้นๆ [read more...]