คนดีเห็นนาน คนพาลเห็นเร็ว

คนดีเห็นนาน คนพาลเห็นเร็ว หมายถึง กว่าที่จะรู้ว่าใครเป็นคนดีต้องใช้เวลานาน แต่การที่จะรู้ว่าใครเป็นคนชั่วสามารถรู้ได้ในทันที เช่น [read more...]

คนจรหมอนหมิ่น

คนจรหมอนหมิ่น หมายถึง คนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้า เช่น [read more...]

คนผิดเสียหน้า คนบ้าเสียจริต

คนผิดเสียหน้า คนบ้าเสียจริต หมายถึง คนที่กระทำความผิด มีความผิดติดตัว มักจะมีพิรุธแสดงออกมาให้เห็น เช่น [read more...]

คบคนจรนอนหมอนหมิ่น

คบคนจรนอนหมอนหมิ่น หมายถึง การคบคนแปลกหน้า คนเร่ร่อน ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าไว้ใจไม่ได้ อาจจะทำให้มีอันตรายมาถึงตัว เช่น [read more...]

คบเด็กสร้างบ้าน คบหัวล้านสร้างเมือง

คบเด็กสร้างบ้าน คบหัวล้านสร้างเมือง หมายถึง การจะทำงานใหญ่ต้องมีความรับผิดชอบ หากทำงานกับเด็กซึ่งไม่มีวุฒิภาะวะ ไม่มีความรับผิดชอบ ก็จะทำให้เสียการ ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น [read more...]

คบสองหนองแหลก

คบสองหนองแหลก หมายถึง ความลับที่มีคนรู้ถึงบุคคลที่สองแล้ว จะไม่สามารถเก็บความลับนั้นได้ มักจะทำให้เกิดเรื่องยุ่งยากในที่สุด เช่น [read more...]

คร่ำหวอด

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “คร่ำหวอด” หมายความว่า
“(ปาก) ว. มีประสบการณ์สูง มีความชํานาญสูงมาก เช่น เขาคร่ำหวอดอยู่ในวงการเมือง” [read more...]

ควายควิดลูกอย่าให้ถูกปลายเขา

ควายควิดลูกอย่าให้ถูกปลายเขา หมายถึง การจะอบรมสั่งสอนลูกควรทำแต่พอควร ตีพอให้หลาบจำอย่าใช้ความรุนแรง ว่ากล่าวจนหนักเกินไป เช่น [read more...]

คว่ำมือเป็นลาย หงายมือเป็นดอก

คว่ำมือเป็นลาย หงายมือเป็นดอก หมายถึง คนขยัน มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย ไม่ว่าจะหยิบจับหรือทำอะไรก็สามารถสร้างรายได้ ได้เป็นกอบเป็นกำ เช่น [read more...]

คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล”หมายความ
“(สํา) ออกทะเลอย่าประมาททะเล เพราะอาจเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อ” [read more...]