เคียวอยู่ในท้อง

เคียวอยู่ในท้อง หมายถึง ไม่ซื่อตรง คดโกงไม่มีศีลธรรม เช่น [read more...]

แค่จมูกมาปาก

แค่จมูกมาปาก หมายถึง ระยะทางที่อยู่ใกล้กันมาก เช่น [read more...]

โคมลอย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “โคมลอย” หมายความว่า
“(ปาก) ว. ไม่มีมูล เหลวไหล เช่น ข่าวโคมลอย” [read more...]

คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย

คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย หมายถึง การจะทำอะไรที่มีความเสี่ยง ถ้าไปคนเดียวอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ถ้าไปกันสองคนจะได้สามารถช่วยกันได้ เช่น [read more...]

คนตายขายคนเป็น

คนตายขายคนเป็น หมายถึง คนที่ตายไปแล้ว แต่มีภาระหนี้สินมากทำให้ญาติพี่น้องหรือคนรอบข้างที่เกี่ยวข้อง ต้องเดือดร้อน รับผิดชอบชดใช้หนี้สินแทน เช่น [read more...]

คลื่นกระทบฝั่ง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “คลื่นกระทบฝั่ง” หมายความว่า
“(สํา) น. เรื่องราวที่ครึกโครมขึ้นมาแล้วกลับเงียบหายไป” [read more...]

คลื่นใต้น้ำ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “คลื่นใต้น้ำ” หมายความว่า
“(สํา) น. เหตุการณ์ที่กรุ่นอยู่ภายใน แต่ภายนอกดูเสมือนสงบเรียบร้อย” [read more...]

คลุมถุงชน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “คลุมถุงชน” หมายความว่า
“(สํา) น. ลักษณะการแต่งงานที่ผู้ใหญ่จัดการให้ โดยที่เจ้าตัวไม่รู้จักคุ้นเคยหรือรักกันมาก่อน” [read more...]

ความรู้แค่หางอึ่ง

ความรู้แค่หางอึ่ง หมายถึง คนที่มีความรู้เพียงน้อยนิด เช่น [read more...]

ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก

ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก หมายถึง การที่มีเรื่องราวเดือดร้อนหรือปัญหาเกิดขึ้น ยังแก้ไขไม่เสร็จสิ้น ก็เกิดมีปัญหาใหม่ซ้อนขึ้นมาอีก เช่น [read more...]