คว่ำบาตร

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “คว่ำบาตร” หมายความว่า
“(สํา) ก. ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย เดิมหมายถึงสังฆกรรมที่พระสงฆ์ประกาศลงโทษคฤหัสถ์ผู้ประทุษร้ายต่อศาสนาด้วยการไม่คบ ไม่รับบิณฑบาต เป็นต้น” [read more...]

คอเป็นเอ็น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “คอเป็นเอ็น” หมายความว่า
“(สํา) ว. ขึ้นเสียงเถียงโต้อย่างไม่ยอมลดละ เถียงเก่ง” [read more...]

คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก” หมายความว่า
“(สำ) น. ที่อยู่แม้จะคับแคบก็อยู่ได้ถ้าสบายใจ แต่ถ้าอึดอัดใจ ที่อยู่จะกว้างขวางใหญ่โตอย่างไรก็อยู่ไม่ได้” [read more...]

คาบลูกคาบดอก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “คาบลูกคาบดอก” หมายความว่า
“(สํา) ว. อยู่ในระยะคับขันกำลังจะได้หรือเสียก้ำกึ่งกัน สำนวนนี้เปรียบกับต้นไม้ที่ออกดอกและกำลังจะเป็นลูกคาบเกี่ยวกัน จึงว่า คาบลูกคาบดอก” [read more...]

คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า

คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า หมายถึง คนที่มีความเห็นสวนทางกัน คนที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอก็อยากเห็นอยากเจอ ส่วนคนที่เคยเห็นแล้วเคยเจอแล้ว รู้แล้วก็ไม่อยากอยู่ในสภาพนั้น เช่น [read more...]

เคียงบ่าเคียงไหล

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เคียงบ่าเคียงไหล” หมายความว่า
“ว. มีฐานะเสมอกัน ทัดเทียมกัน หรืออยู่ในระดับเดียวกัน ร่วมสุขร่วมทุกข์หรือร่วมเป็นร่วมตายด้วยกัน เช่น รบเคียงบ่าเคียงไหล่” [read more...]

คนยากว่าผี คนมีว่าศพ

คนยากว่าผี คนมีว่าศพ หมายถึง เปรียบเทียบฐานะของคนรวยกับคนจน ยกย่องคนรวย แต่เหยียดหยามคนจน เช่น [read more...]

คดในข้อ งอในกระดูก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  “คดในข้อ งอในกระดูก” หมายความว่า (สํา) ว.
“มีสันดานคดโกง” [read more...]

คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ” หมายความว่า (สํา) น.
“คนรักมีน้อย คนชังมีมาก” [read more...]

คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ” หมายความว่า (สํา) ก.
“จะพิจารณาคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ” [read more...]