งมโข่ง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “งมโข่ง” หมายความว่า
“(ปาก) ว. งุ่มง่าม ไม่ทันเหตุการณ์” [read more...]

งอก่องอขิง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “งอก่องอขิง” หมายความว่า
“ว. อาการที่ตัวงอหรือทําตัวงอ เพราะร้อนหรือหนาวมากเป็นต้น” [read more...]

งอมพระราม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “งอมพระราม” หมายความว่า
“(สํา) ว. มีความทุกข์ยากลําบากเต็มที่ เช่น ทศกัณฐ์จะงอมพระรามที่ไหน เกรงพระรามจะงอมพระราม ไปเองเสียอีก” [read more...]

งูๆปลาๆ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “งูๆปลาๆ” หมายความว่า
“ว. มีความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่รู้จริง ในคําว่า รู้งู ๆ ปลา ๆ” [read more...]

โง่แล้วอยากนอนเตียง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “โง่แล้วอยากนอนเตียง” หมายความว่า
“(สํา) ว. โง่แล้วไม่เจียมตัวว่าโง่ ไปทําสิ่งที่ตนไม่รู้ไม่เข้าใจ” [read more...]

งงเป็นไก่ตาแตก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “งงเป็นไก่ตาแตก” หมายความว่า
“(สำ) ก. งงมากจนทำอะไรไม่ถูก” [read more...]

งานหลวงไม่ให้ขาด งานราษฎร์ไม่ให้เสีย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “งานหลวงไม่ให้ขาด งานราษฎร์ไม่ให้เสีย” หมายความว่า
“(สํา) ทํางานไม่บกพร่องทั้งงานส่วนรวมและส่วนตัว ใช้เพี้ยนว่า งานหลวงไม่ขาด งานราษฎร์ไม่เสีย ก็มี” [read more...]

งูกินหาง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “งูกินหาง” หมายความว่า
“(สํา) ว. เกี่ยวโยงกันจากหัวถึงหางโดยซัดกันไปเป็นทอด ๆ” [read more...]

เงียบเป็นเป่าสาก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เงียบเป็นเป่าสาก” หมายความว่า
“(สํา) ว. ลักษณะที่เงียบสนิท” [read more...]

เงื้อง่าราคาแพง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เงื้อง่าราคาแพง” หมายความว่า
“(สํา) ก. จะทําอะไรก็ไม่กล้าตัดสินใจทําลงไป ดีแต่ทําท่าหรือวางท่าว่าจะทําเท่านั้น” [read more...]