จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน

จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน หมายถึง ตามไม่ทัน จับไม่ทัน ดักทางดักความคิดไม่ถูก เช่น [read more...]

จับให้มั่นคั้นให้ตาย

จับให้มั่นคั้นให้ตาย หมายถึง การจะจับผิดหรือเอาผิดกับใครต้องมีหลักฐานแน่ชัด เช่น [read more...]

จมไม่ลง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “จมไม่ลง” หมายความว่า
“(สํา) ก. เคยทําตัวใหญ่มาแล้วทําให้เล็กลงไม่ได้ (มักใช้แก่คนที่เคยมั่งมีหรือรุ่งเรืองมาก่อน เมื่อยากจนหรือตกอับลงก็ยังทําตัวเหมือนเดิม)” [read more...]

จระเข้ขวางคลอง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตจระเข้ขวางคลอง” หมายความว่า ผู้ที่ชอบกันท่าหรือขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้สะดวก เหมือนจระเข้ที่ขึ้นมาขวางคลอง ทำให้เรือผ่านไปมาไม่สะดวก. [read more...]

เจ้าไม่มีศาล สมภารไม่มีวัด

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตเจ้าไม่มีศาล สมภารไม่มีวัด” หมายความว่า ผู้ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง. [read more...]

จุดไต้ตำตอ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “จุดไต้ตำตอ” หมายความว่า พูดหรือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งบังเอิญไปโดนเอาเจ้าตัวหรือผู้ที่เป็นเจ้าของเรื่องนั้นเข้าโดยผู้พูดหรือผู้ทําไม่รู้ตัว. [read more...]

จับแพะชนแกะ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “จับแพะชนแกะ” หมายความว่า ทําอย่างขอไปที ไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนั้นเข้าแทนเพื่อให้ลุล่วงไป. [read more...]

ใจดีสู้เสือ

ใจดีสู้เสือ เป็นสุภาษิตหมายถึง การทำใจกล้า ควบคุมจิตใจให้เป็นปกติ ไม่หวั่นไหวไปกับเหตุการณ์ตรงหน้า เมื่อต้องเจอกับสิ่งที่น่ากลัวหรือเป็นอันตราย เช่น [read more...]

จับปูใส่กระด้ง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “จับปูใส่กระด้ง” หมายความว่า ยากที่จะทำให้อยู่นิ่ง ๆ ได้. [read more...]

จับปลาสองมือ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “จับปลาสองมือ” หมายความว่า หมายจะเอาให้ได้ทั้ง ๒ อย่าง เสี่ยงทำการ ๒ อย่างพร้อม ๆ กัน ซึ่งอาจไม่สำเร็จทั้ง ๒ อย่าง. [read more...]