โจรปล้น 10 ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว

สำนวน “โจรปล้น 10 ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว” หมายถึง โจรเข้าขโมยของถึง 10 ครั้ง ก็ไม่สร้างความเสียหายเท่ากับไหม้เพียงครั้งเดียว สำนวนนี้มีความหมายชัดเจนในตัวเอง [read more...]

จับเสือมือเปล่า

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติไว้ว่า สำนวน “จับเสือมือเปล่า” หมายถึงแสวงหาประโยชน์โดยตัวเองไม่ต้องลงทุน อันหมายความว่า บุคคลที่คาดหวังในผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลย [read more...]