ฉ้อศอกฉอกนิ้ว หมายถึง การคดโกงโดยค่อยๆเอาที่ละเล็กทีละน้อย ทีละนิดทีละหน่อย เช่น [read more...]