ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน หมายถึง การมีความซื่อสัตย์จะทำให้คนเชื่อใจ มีแต่คนนับถือ ไม่มีวันอดตาย เมื่อได้รับความเดือดร้อนก็ยังคงมีคนช่วยเหลือเสมอ แต่หากมีนิสัยคดโกงเอาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเมื่อถูกจับได้ ก็จะไม่มีคนให้ความช่วยเหลือหรือคบค้าสมาคมด้วย เช่น [read more...]

ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าหนาว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าหนาว” หมายความว่า (สํา) ก.
“ซื้อของไม่คํานึงถึงกาลเวลา ย่อมได้ของแพง ทําอะไรไม่เหมาะกับกาลเวลา ย่อมได้รับความเดือดร้อน” [read more...]

ซื่อเหมือนแมวนอนหวด

สำนวน “ซื่อเหมือนแมวนอนหวด” หรือ “เชื่องเหมือนแมวนอนหวด”  หมายถึงทำเป็นซื่อ เชื่อง ไม่มีพิษมีภัย แต่ความจริงแล้วกลับซ่อนความร้ายกาจ ความเจ้าเล่ห์ เอาไว้ภายใน โดยโบราณท่านเปรียบไว้เหมือนแมวเชื่องๆตัวหนึ่ง แต่ถึงเวลาที่ตื่นตัวกลับปราดเปรียวและมีพิษสงร้ายกาจ [read more...]