ได้แกงเทน้ำพริก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ได้แกงเทน้ำพริก” หมายความว่า
(สํา) ก. “ได้ใหม่ลืมเก่า” [read more...]

เดือนหกให้หว่านกล้า เดือนห้าให้แต่งไถ

เดือนหกให้หว่านกล้า เดือนห้าให้แต่งไถ หมายถึง การทำอะไรให้รู้จักกาลเทศะ มีการวางแผนการทำงาน รู้ว่าควรจะทำอะไรเวลาไหน เช่น [read more...]

ได้ดีเพราะปาก ได้ยากเพราะคำ

ได้ดีเพราะปาก ได้ยากเพราะคำ หมายถึง ให้ระมัดระวังคำพูดคำจา คิดก่อนพูด เพราะคำพูดสามารถส่งผลดีและผลเสียต่อตัวเองได้ เช่น [read more...]

ดอกไม้ใกล้มือ

ดอกไม้ใกล้มือ หมายถึง พฤติกรรมของหญิงสาวที่ทำให้ผู้ชายสามารถเข้าใกล้ได้ง่าย เช่น [read more...]

ด่วนได้สามผลามมักพลิกแพลง

ด่วนได้สามผลามมักพลิกแพลง หมายถึง การทำอะไรแบบใจเร็ว ด่วนได้ ไม่รอบคอบมักจะผิดพลาด เช่น [read more...]

ดองเปรี้ยวดองเค็ม

ดองเปรี้ยวดองเค็ม หมายถึง การคร่ำเคร่ง จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานเกินไปจนไม่มีเวลาไปทำสิ่งอื่น เช่น [read more...]

ดอกไม้ริมทาง

ดอกไม้ริมทาง หมายถึง ผู้หญิงใจง่ายที่ผู้ชายสามารถเกี้ยวพาราสีเอามาเชยชมได้ง่ายๆ ทำให้ไม่มีความสำคัญ เช่น [read more...]

ดักลอบหมั่นกู้ เจ้าชู้หมั่นเกี้ยว

ดักลอบหมั่นกู้ เจ้าชู้หมั่นเกี้ยว หมายถึง การจะทำสิ่งใดต้องขยันหมั่นเพียร คอยเอาใจใส่ มีความรับผิดชอบ แล้วจะพบกับความสำเร็จ เช่น [read more...]

ดับเครื่องชน

ดับเครื่องชน หมายถึง การต่อสู้อย่างเต็มที่ ต่อสู้โดยไม่ยอมแพ้ เดินหน้าสู้ตายไม่มีถอย เช่น [read more...]

ดาวล้อมเดือน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ดาวล้อมเดือน” หมายความว่า
(สํา) ว. “มีบริวารแวดล้อมมาก” [read more...]