ตลาดหน้าคุก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ตลาดหน้าคุก” หมายความว่า
(สํา) ว. แพง. น. “ตลาดที่ถือโอกาสขายโก่งราคาแพงกว่าปรกติและผู้ซื้อจําเป็นต้องซื้อ” [read more...]

ต่อปากต่อคำ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ต่อปากต่อคำ” หมายความว่า
ก. “เฝ้าเถียงกันไม่รู้จักจบ พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความ” [read more...]

ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก” หมายความว่า
(สํา) ว. “ต่อหน้าทำเป็นดี แต่พอลับหลังก็นินทาหรือหาทางทำร้าย หน้าไหว้หลังหลอก ก็ว่า” [read more...]

ตะบันน้ำกิน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ตะบันน้ำกิน” หมายความว่า
(สำ) ว. “แก่มากจนเคี้ยวของกินไม่ไหว” [read more...]

ตัดช่องย่องเบา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ตัดช่องย่องเบา” หมายความว่า
(ปาก) ก. “ลักลอบเข้าไปในบ้านเรือนของผู้อื่นเพื่อขโมยของ” [read more...]

ตัวจักรใหญ่

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ตัวจักรใหญ่” หมายความว่า
(สํา) น. “บุคคลซึ่งเป็นสมองหรือเป็นหัวหน้าในการดําเนินกิจการ” [read more...]

ตัวตายตัวแทน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ตัวตายตัวแทน” หมายความว่า
(สํา) น. “ผู้ที่รับช่วงทํางานติดต่อกันไปไม่ขาดตอน” [read more...]

ตัวเป็นเกลียว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ตัวเป็นเกลียว” หมายความว่า
(สํา) ว. “อาการที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งมากจนไม่มีเวลาได้พักผ่อน” [read more...]

ตื้นลึกหนาบาง

ตื้นลึกหนาบาง หมายถึง รายละเอียดของเรื่องราว เช่น [read more...]

เต้นแร้งเต้นกา

เต้นแร้งเต้นกา หมายถึง การแสดงอาการกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจ เช่น [read more...]