ตัวเป็นข้าอย่าให้ผ้าเหม็นสาบ

ตัวเป็นข้าอย่าให้ผ้าเหม็นสาบ หมายถึง คนที่ถึงแม้จะมีฐานะต่ำต้อย ยากจน ก็ต้องประพฤติตนไปในทางที่ดี รักษาความดีที่มีอยู่ อย่าประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสีย เช่น [read more...]

ตาบอดสอดตาเห็น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ตาบอดสอดตาเห็น” หมายความว่า
(สํา) “อวดรู้ในเรื่องที่ตนไม่รู้” [read more...]

ตาเป็นมัน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ตาเป็นมัน” หมายความว่า
(สํา) ว. “อาการที่จับตามองจ้องดูสิ่งที่ต้องใจอย่างจดจ่อ” [read more...]

ตายฝังยังเลี้ยง

ตายฝังยังเลี้ยง หมายถึง การเลี้ยงดูแบบตามมีตามเกิด ตามบุญตามกรรม เช่น [read more...]

ตีท้ายครัว

ตีท้ายครัว หมายถึง การเข้าไปตีสนิท ติดต่อกันในเชิงชู้สาวกับภรรยาของผู้อื่น เช่น [read more...]

โตฟักโตแฟง

โตฟักโตแฟง หมายถึง คนที่โตแต่ตัว ส่วนสติปัญญาความคิดความอ่านยังเหมือนเด็ก เช่น [read more...]

ต้นรักดอกโศก

ต้นรักดอกโศก หมายถึง ช่วงแรกรักกันดี แต่ตอนท้ายกลับข่มขื่น ผิดหวัง เช่น [read more...]

ต้นวายปลายดก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ต้นวายปลายดก” หมายความว่า
(สํา) น. “ตอนต้นไม่ดีไปดีเอาตอนหลัง” [read more...]

ตบหัวกลางศาลา ขอขมาที่บ้าน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ตบหัวกลางศาลา ขอขมาที่บ้าน” หมายความว่า
(สํา) ก. “ยอมรับผิดไม่สมกับความผิดที่ทําไว้ ใช้เพี้ยนว่า ตบหัวที่ศาลา ขอขมาที่บ้าน ก็มี” [read more...]

ตักบาตรอย่าถามพระ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ตักบาตรอย่าถามพระ” หมายความว่า
(สํา) ก. “จะให้อะไรแก่ผู้ที่เต็มใจรับอยู่แล้ว ไม่ควรถาม” [read more...]