ตัดหัวคั่วแห้ง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ตัดหัวคั่วแห้ง” หมายความว่า
(สำ) ก. “ฆ่าให้ตายเพื่อให้หายแค้น” [read more...]

ตีตนก่อนไข้

ตีตนก่อนไข้ หมายถึง เป็นกังวล ทุกข์ร้อน หวาดกลัวในเรื่องที่ยังมาไม่ถึง ยังไม่เกิดขึ้น เช่น [read more...]

ตีนถีบปากกัด

ตีนถีบปากกัด หมายถึง การมานะ ตั้งใจทำมาหากิน พยายามทำทุกอย่างเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก เช่น [read more...]

ตีวัวกระทบคราด

ตีวัวกระทบคราด หมายถึง การเสแสร้งแกล้งพูดหรือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้ไปกระทบกระเทือนอีกฝ่ายหนึ่ง เนื่องจากโกรธเขาแต่ไปทำอะไรเขาโดยตรงไม่ได้ เช่น [read more...]

เตี้ยอุ้มค่อม

เตี้ยอุ้มค่อม หมายถึง คนที่มีฐานะยากจนหรืออยู่ในสถานภาพที่ลำบาก แต่ต้องเป็นภาระเลี้ยงดู ไปคอยช่วยเหลือคนที่มีฐานะเดียวกับตนเอง ทำให้มีสภาพที่ย่ำแย่ไปกว่าเดิม เช่น [read more...]

แตงร่มใบ

แตงร่มใบ หมายถึง คนที่มีผิวพรรณงามผ่อง สวยเนียนเป็นนวลใย เช่น [read more...]

ตบมือข้างเดียวไม่ดัง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ตบมือข้างเดียวไม่ดัง” หมายความว่า (สํา) ก.
“ทําอะไรฝ่ายเดียวไม่เกิดผล” [read more...]

ตัดช่องน้อยแต่พอตัว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ตัดช่องน้อยแต่พอตัว” หมายความว่า (สํา) ก.
“เอาตัวรอดแต่ผู้เดียว” [read more...]

ตัดไฟต้นลม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ตัดไฟต้นลม” หมายความว่า (สํา) ก.
“ตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามต่อไป” [read more...]

ตีงูให้หลังหัก

ตีงูให้หลังหัก เป็นสุภาษิตหมายถึง การจะกำจัดศัตรูต้องตัดสินใจให้เด็ดขาด อย่าลังเล ทำครึ่งๆกลางๆ เพราะจะเป็นการเปิดช่องโหว่งให้กับศัตรูกลับมาทำร้ายในภายหลัง เช่น [read more...]