ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา” หมายถึง ให้รู้จักฐานะของตนและเจียมตัว เป็นคำสอนที่โบราณท่านเตือนให้คนเรารู้จักเจียมตน ประมาณตน ไม่มักใหญ่ไฝ่สูงจนเกินไป [read more...]

ต่อความยาว สาวความยืด

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “ต่อความยาว สาวความยืด” หมายถึง พูดกันไปพูดกันมาให้มากเรื่องเกินสมควร โดยที่โบราณท่านได้เปรียบไว้กับการพูดคุยที่ไม่ยอมจบสิ้นเสียที แต่กลับพูดกันไปพูดกันมาจนเรื่องราวไม่สามารถจบลงได้ [read more...]

ตีบทแตก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “ตีบทแตก” หมายถึง นักแสดงตีบทแตกจนสามารถคว้ารางวัลมาครองได้ หรือ แสดงได้แนบเนียนสมจริง โบราณท่านใช้คำนี้มาอธิบายคนที่สามารถแสดงออกได้อย่างแนบเนียนจนคนอื่นคล้อยตาม ทั้งดีใจและเสียใจ [read more...]

ตบหัวแล้วลูบหลัง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน ” ตบหัวแล้วลูบหลัง” หมายถึง ทําหรือพูดให้กระทบกระเทือนใจในตอนแรกแล้วกลับทําหรือพูดเป็นการปลอบใจในตอนหลังโบราณท่านจึงเปรียบไว้เหมือนการตบหัวก่อนแล้วจึงลูบหลังปลอบในเวลาต่อมา [read more...]

ต้นร้ายปลายดี

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “ต้นร้ายปลายดี” หมายถึง ตอนแรกประพฤติตัวไม่ดี แต่ภายหลังกลับสํานึกตัวได้แล้วประพฤติดีตลอดไป ตอนต้นไม่ดีไปดีเอาตอนหลัง โบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่า ต้นร้าย แต่ ปลายดี [read more...]

ตกม้าตาย

สำนวน “ตกม้าตาย”  หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วและจบลงอย่างรวดเร็วเกินความคาดหมาย มีผู้รู้บางท่านกล่าวว่า สำนวนนี้นำมาจากหนังสือเรื่องสามก๊ก ที่มักจะใช้คำบรรยายในการรบว่า รบกันสามเพลงโจผีก็ถูกทวนแทงตกม้าตาย [read more...]

ตาเป็นสับปะรด

สำนวน “ตาเป็นสับปะรด” หมายถึงคนที่หูตากว้างไกล ในที่นี้จะเน้นว่ามีพรรคพวกมาก ใครทำอะไร ที่ไหน จะรู้ไปหมด โดยรู้จากพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือบริวารที่มีอยู่ทั่วไปเป็นคนส่งข่าวให้ โดยที่สำนวนตาเป็นสับปะรดนี้เกิดจากการเปรียบเทียบความสามารถในการรับรู้ข่าวสาร เรื่องราว ของบุคคลกับตาของสับปะรดซึ่งมีอยู่รอบลูก [read more...]