ถนิมสร้อย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ถนิมสร้อย” หมายความว่า
ว. “หนักไม่เอาเบาไม่สู้ ทำเป็นเหยาะแหยะ ทำเป็นอ่อนแอ (ใช้เป็นคำตำหนิ)” [read more...]

ถอดเขี้ยวถอดเล็บ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ถอดเขี้ยวถอดเล็บ” หมายความว่า
(สํา) ก. “ละพยศ ละความดุหรือร้ายกาจ เลิกแสดงฤทธิ์แสดงอํานาจอีกต่อไป” [read more...]

ถลำร่องชักง่าย ถลำใจชักยาก

ถลำร่องชักง่าย ถลำใจชักยาก หมายถึง การพลาดถลำตกลงไปในร่องพื้นยังสามารถชักเท้ากับขึ้นมาได้ แต่ถ้าถลำใจหลงรักมากๆ เข้าจะถอนออกได้ยาก เช่น [read more...]

ถวายหัว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ถวายหัว” หมายความว่า
(สํา) ก. “ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อชาติ เอาชีวิตเป็นประกัน ทําจนสุดความสามารถ ยอมสู้ตาย” [read more...]

ถอนรากถอนโคน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ถอนรากถอนโคน” หมายความว่า (สำ) ก.
“ทำลายให้ถึงต้นตอ ทำลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม ถอนต้นก่นราก ก็ว่า” [read more...]

ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น” หมายความว่า (สํา) ว.
“ดูเหมือนรอบคอบถี่ถ้วนแต่ไม่รอบคอบถี่ถ้วนจริง ประหยัดในสิ่งที่ไม่ควรประหยัด ไม่ประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัด” [read more...]

เถรส่องบาตร

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตเถรส่องบาตร” หมายความ คนที่ทําอะไรตามเขาทั้ง ๆ ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราว. [read more...]

ถ่มนํ้าลายรดฟ้า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตถ่มนํ้าลายรดฟ้า” หมายความว่า ประทุษร้ายต่อสิ่งที่สูงกว่าตน ตัวเองย่อมได้รับผลร้าย. [read more...]

ถ่านไฟเก่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “ถ่านไฟเก่า” หมายถึง ชายหญิงที่เคยรักใคร่หรือเคยได้เสียกันมาก่อนแม้เลิกร้างกันไป เมื่อมาพบกันใหม่ย่อมรักใคร่หรือปลงใจกันได้ง่ายขึ้น [read more...]