ทำก็ชามไม่ทำก็ชาม

ทำก็ชามไม่ทำก็ชาม หมายถึง คนขี้เกียจ คนที่ทำงานแบบพอให้เสร็จไปวันๆ ไม่มีความตั้งใจ เช่น [read more...]

ทำนาล่าเป็นข้าควาย มีเมียสายเป็นข้าลูก

ทำนาล่าเป็นข้าควาย มีเมียสายเป็นข้าลูก หมายถึง การทำงานสิ่งใดหากตัดสินใจช้า ลงมือช้า ทำอะไรตามหลังคนอื่นมักจะเสียเปรียบ เช่น [read more...]

ทำนาอย่าออมกล้า ทำปลาอย่าออมเกลือ

ทำนาอย่าออมกล้า ทำปลาอย่าออมเกลือ หมายถึง จะลงมือทำสิ่งใดอย่าตระหนี่ถี่เหนียวในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ กลัวหมดกลัวเปลือง จะทำให้งานขาดตกบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ เช่น [read more...]

ทิ้งไพ่ใบสุดท้าย

ทิ้งไพ่ใบสุดท้าย หมายถึง การทิ้งทวน ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เป็นครั้งสุดท้าย เช่น [read more...]

ที่เท่าแมวดิ้นตาย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ที่เท่าแมวดิ้นตาย” หมายความว่า
(สํา) น. “ที่ดินหรือเนื้อที่เล็กน้อย” [read more...]

แทงใจดำ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “แทงใจดำ” หมายความว่า
(สํา) ก. “พูดตรงกับความในใจของผู้ฟัง” [read more...]

แทรกแผ่นดิน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “แทรกแผ่นดิน” หมายความว่า
(สํา) ก. “หลีกหนีไปให้พ้น ไม่อยากให้ใครพบหน้าเพราะอับอาย” [read more...]

ทูตลิ้นทอง

ทูตลิ้นทอง หมายถึง คนที่เป็นนักเจรจา มีคารมในการติดต่อสื่อสาร มีศิลปะไหวพริบในการพูดเป็นเลิศ เช่น [read more...]

ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ” หมายความว่า (สํา) น.
“สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดตามธรรมชาติอันอาจนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้” [read more...]

ทองไม่รู้ร้อน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ทองไม่รู้ร้อน” หมายความว่า (สํา) ว.
“เฉยเมย ไม่กระตือรือร้น ไม่สะดุ้งสะเทือน” [read more...]