ธรรมะย่อมชนะอธรรม หมายถึง ความดีย่อมชนะความชั่ว เช่น [read more...]