นกมีหู หนูมีปีก

นกมีหู หนูมีปีก หมายถึง คนที่ทำอะไรกลับกลอก เข้าพวกกับทั้งสองฝ่ายเพื่อหวังประโยชน์ของตนเอง เช่น [read more...]

นกยูงมีแววที่วงหาง

นกยูงมีแววที่วงหาง หมายถึง คนที่เป็นผู้ดีมีชาติตระกูล มีฐานะทางสังคม จะมีลักษณะเด่นลักษณะที่ดีปรากฎออกมาให้สังเกตเห็นได้ เช่น กิริยามารยาท การวางตัว การพูดจา เช่น [read more...]

นกรู้

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “นกรู้” หมายความว่า
(สํา) น. “ผู้ที่มีไหวพริบรู้เท่าทันเหตุการณ์หรือภัยที่จะมาถึงตน” [read more...]

นมยานกลิ้งอก

นมยานกลิ้งอก หมายถึง มีความจำเป็นบังคับให้ต้องตกอยู่ในความเดือดร้อน จะปัดออกไปก็ไม่พ้นตัว ไม่สามารถสลัดออกไปได้ เช่น [read more...]

นอนสูงให้นอนคว่ำ นอนต่ำให้นอนหงาย

นอนสูงให้นอนคว่ำ นอนต่ำให้นอนหงาย หมายถึง คนที่เป็นผู้นำหรือผู้ปกครองอย่าหลงลืมตน ควรก้มมองดูลูกน้องหรือคนที่ต่ำต้อยกว่าว่าเขาเป็นอย่างไร เอาใจใส่ดูแล ฟังเสียงเขาบ้าง ส่วนคนที่เป็นลูกน้องก็สมควรทำหน้าที่ให้เรียบร้อยไม่ให้มีข้อบกพร่อง ดูแบบอย่างจากเจ้านายเพื่อนำมาพัฒนาตนเอง เช่น [read more...]

นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น” หมายความว่า
(สํา) ก. “ไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น ไม่รู้อีโหน่อีเหน่” [read more...]

นับสิบไม่ถ้วน

นับสิบไม่ถ้วน หมายถึง คนที่มีลักษณะอาการเลอะเลือน ขี้หลงขี้ลืมอะไรง่ายๆ ขนาดที่นับหนึ่งถึงสิบยังนับไม่ถูกหรือนับไม่ครบ เช่น [read more...]

น้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “น้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอก” หมายความว่า
(สํา) “แม้จะไม่พอใจก็ยังแสดงสีหน้ายิ้มแย้ม” [read more...]

น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ” หมายความว่า
(สํา) “อย่าขัดขวางผู้ที่มีอํานาจ เป็นคําพูดเชิงเตือนสติ” [read more...]

น้ำซึมบ่อทราย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “น้ำซึมบ่อทราย” หมายความว่า
(สํา) “หาได้มาเรื่อย ๆ” [read more...]