นํ้าขึ้นให้รีบตัก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “นํ้าขึ้นให้รีบตัก” หมายความว่า มีโอกาสดีควรรีบทํา. [read more...]

นํ้าท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “นํ้าท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง” หมายความว่า พูดมากแต่ได้เนื้อหาสาระน้อย. [read more...]

น้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “น้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก” หมายถึง น้ำลึกแค่ไหนเรายังวัดหยั่งได้ แต่น้ำใจหรือจิตใจของคนเราวัดได้ยาก [read more...]

น้ำนิ่งไหลลึก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “น้ำนิ่งไหลลึก” หมายถึง คนที่มีท่าหงิมๆ มักจะมีความคิดลึกซึ้ง ซึ่งก็คือคนที่มีท่าทางเฉยๆ ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น แต่ภายในแล้วเป็นคนช่างคิด มีความคิดดีๆอยู่เสมอ ฉลาด และเมื่อแสดงความคิดเห็นออกมาครั้งใดก็มักจะเป็นที่ฮือฮาเสมอ [read more...]

น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” หมายถึง การพึ่งพาอาศัยกัน โบราณท่านจึงเปรียบเทียบการพึ่งพาอาศัยกันของสิ่งสองสิ่งหรือมากกว่าเอาไว้เหมือนกันกับเสือที่ต้องพึ่งป่า เรือที่ต้องพึ่งน้ำ เป็นต้น [read more...]

เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สุภาษิต “เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอ” หมายถึง ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนั้น แถมยังต้องมารับเคราะห์เสียอีกด้วย โบราณท่านเปรียบเหตุการนี้กับว่า ไม่ได้เนื้อเป็นอาหาร ไม่ได้เอาหนังมาปูนั่ง แถมยังต้องเอากระดูกมาแขวนคอให้หนักเปล่าๆ [read more...]

ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

สำนวนไทย “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” หมายถึงดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ผู้คนไม่อดอยากปากแห้ง โดยเทียบได้กับในแหล่งน้ำทุกที่มีปลาให้จับเป็นอาหารและในนาก็มีข้าวอุดมสมบูรณ์ สำนวนนี้มักใช้เมื่อพูดถึงประเทศไทยของเรา [read more...]