ปากสว่าง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ปากสว่าง” หมายความว่า
ว. “ชอบเปิดเผยเรื่องของผู้อื่น” [read more...]

ปากหวานก้นเปรี้ยว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ปากหวานก้นเปรี้ยว” หมายความว่า
(สํา) ก. “พูดจาอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ” [read more...]

ปากหอยปากปู

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ปากหอยปากปู” หมายความว่า
ว. “ชอบนินทาเล็กนินทาน้อย” [read more...]

ปิดควันไฟไม่มิด

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ปิดควันไฟไม่มิด” หมายความว่า
(สํา) ก. “ปิดเรื่องที่อื้อฉาวไปทั่วแล้วไม่สําเร็จ” [read more...]

ปู่โสมเฝ้าทรัพย์

ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ หมายถึง คนที่หวงแหนสมบัติมากๆ ตนเองก็ไม่ได้ใช้และไม่ให้ผู้อื่นได้ใช้ด้วย เมื่อตายไปวิญญาณก็ไม่ไปผุดไปเกิด อยู่คอยเฝ้ารักษาสมบัติเหล่านั้นไม่ให้ใครเอาไป เช่น [read more...]

เป็ดขันประชันไก่

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เป็ดขันประชันไก่” หมายความว่า
(สํา) น. “ผู้ที่มีความรู้ความสามารถน้อยแต่อวดแสดงแข่งกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง” [read more...]

เป็นคนอย่าให้เขาสนสะพาย

เป็นคนอย่าให้เขาสนสะพาย หมายถึง เกิดเป็นคนควรมีความคิดเป็นของตนเอง อย่ายอมให้ใครมาชักจูง หรือหลอกได้ง่ายๆ เช่น [read more...]

เป็นคุ้งเป็นแคว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เป็นคุ้งเป็นแคว” หมายความว่า
ว. “อาการที่เล่าเป็นเรื่องเป็นราวยืดยาวติดต่อกันเหมือนกับรู้เห็นมาด้วยตนเอง” [read more...]

เป็นเงาตามตัว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เป็นเงาตามตัว” หมายความว่า
(สํา) ว. “คอยติดตามอยู่ตลอดเวลา” [read more...]

เป็นบ้าเป็นหลัง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เป็นบ้าเป็นหลัง” หมายความว่า
ว. “เอาจริงเอาจังเกินไป เช่น ทํางานเป็นบ้าเป็นหลัง” [read more...]