เป็นคนอย่าให้เขาสนสะพาย

เป็นคนอย่าให้เขาสนสะพาย หมายถึง เกิดเป็นคนควรมีความคิดเป็นของตนเอง อย่ายอมให้ใครมาชักจูง หรือหลอกได้ง่ายๆ เช่น [read more...]

แปดเหลี่ยมแปดคม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “แปดเหลี่ยมแปดคม” หมายความว่า
(สํา) ว. “มีเล่ห์เหลี่ยมมาก” [read more...]

แปรปากหลากคำ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “แปรปากหลากคำ” หมายความว่า
ก. “พูดกลับกลอกไม่ยั่งยืนคํา” [read more...]

ไปตายเอาดาบหน้า

ไปตายเอาดาบหน้า หมายถึง ยอมเสี่ยงไปเผชิญกับความความทุกข์ยากลำบาก ทั้งๆที่ไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร เช่น [read more...]

ไปวัดไปวาได้

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไปวัดไปวาได้” หมายความว่า
(สํา) ว. “มีรูปร่างหน้าตาดีพอจะอวดเขาได้” [read more...]

เป็นฝั่งเป็นฝา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เป็นฝั่งเป็นฝา” หมายความว่า
ก. “มีหลักฐานมั่นคง” [read more...]

ไปไหนมาสามวาสองศอก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไปไหนมาสามวาสองศอก” หมายความว่า
(สํา) ก. “ถามอย่างหนึ่งตอบไปอีกอย่างหนึ่ง” [read more...]

เป็นเรืออย่าทิ้งท่า เป็นเสืออย่าทิ้งป่าใหญ่

เป็นเรืออย่าทิ้งท่า เป็นเสืออย่าทิ้งป่าใหญ่ หมายถึง การแสดงความกตัญญู เป็นลูกหลานเมื่อได้ดีมีความเจริญก้าวหน้าอย่าได้ลืมคุณของพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ของตัวเอง เช่น [read more...]

ไปอย่างน้ำขุ่นๆ

ไปอย่างน้ำขุ่นๆ หมายถึง การพูดจาหลบเลี่ยงแก้ตัวไปอย่างข้างๆคูๆ หรือแถไปเรื่อย เช่น [read more...]

เป็นลูกให้แทนพ่อ เป็นหน่อให้แทนลำ

เป็นลูกให้แทนพ่อ เป็นหน่อให้แทนลำ หมายถึง คุณประโยชน์ความดีที่บรรพบุรุษหรือคนรุ่นก่อนได้ทำไว้ ในฐานะคนรุ่นหลังสมควรที่จะยึดถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างรักษาความดีงามที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ เช่น [read more...]