ผีถึงป่าช้า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ผีถึงป่าช้า” หมายความว่า
(สํา) “ต้องยอมทําด้วยความจําใจหรือไม่มีทางเลือก” [read more...]

ผีไม่มีศาล

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ผีไม่มีศาล” หมายความว่า
(สํา) ว. “ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง” [read more...]

ผงเข้าตาตัวเอง

ผงเข้าตาตัวเอง หมายถึง เมื่อผู้อื่นเดือดร้อนหรือมีปัญหาสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้เขาได้ แต่เมื่อตัวเองเดือดร้อนกลับไม่สามารถแก้ไขปัญาได้ เช่น [read more...]

ผีเรือนไม่ดี ผีป่าก็พลอย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ผีเรือนไม่ดี ผีป่าก็พลอย” หมายความว่า
(สํา) น. “คนในบ้านเป็นใจช่วยให้คนนอกบ้านเข้ามาทําความเสียหายได้” [read more...]

ผ่อนหนักเป็นเบา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ผ่อนหนักเป็นเบา” หมายความว่า
(สํา) ก. “ลดความรุนแรงลง ลดหย่อนลง” [read more...]

ผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดิน

ผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดิน หมายถึง คนที่ไม่เคยชินกับการทำงานหนักหรือไม่เคยผ่านความยากลำบาก (เป็นคำประชดประชันว่าคนที่มีกิริยาท่าทางเป็นผู้ดี) เช่น [read more...]

ผักต้มขนมยำ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ผักต้มขนมยำ” หมายความว่า
(สํา) ว. “ผสมผเสปนเปกันยุ่ง” [read more...]

ผู้ดีแปดสาแหรก

ผู้ดีแปดสาแหรก หมายถึง คนที่ทำกิริยาท่าทางโอ้อวดเย่อหยิ่ง วางท่าทำตัวเป็นผู้ดี ดูถูกคนอื่น เช่น [read more...]

ผัดวันประกันพรุ่ง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ผัดวันประกันพรุ่ง” หมายความว่า
(สํา) ก. “ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า” [read more...]

แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา

แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา หมายถึง สิ่งที่ปรารถนาหรือต้องการนั้นไม่ได้มีเพียงแค่นี้ แต่ยังมีให้เลือกอีกมากมาย เช่น [read more...]