ผัวหาบเมียคอน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ผัวหาบเมียคอน” หมายความว่า
(สํา) “ช่วยกันทํามาหากินทั้งผัวทั้งเมีย ชายหาบหญิงคอน ก็ว่า” [read more...]

แผลเก่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “แผลเก่า” หมายความว่า
(สํา) น. “ความเจ็บชํ้าที่ฝังใจอยู่ไม่รู้ลืม” [read more...]

ผ่าเหล่าผ่ากอ

ผ่าเหล่าผ่ากอ หมายถึง มีหน้าตา นิสัย หรือสันดานความประพฤติผิดแปลกแตกต่างไปจากบรรพบุรุษ ไม่เหมือนคนในเชื้อสายวงศ์ตระกูล เช่น [read more...]

แผ่สองสลึง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “แผ่สองสลึง” หมายความว่า
(ปาก) ว. “อาการที่นอนหงายมือตีนเหยียดออกไปเต็มที่” [read more...]

ผิดเป็นครู

ผิดเป็นครู หมายถึง การนำสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วมาเป็นบทเรียน แล้วแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อไม่ให้ทำผิดอีก เช่น [read more...]

ผิดฝาผิดตัว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ผิดฝาผิดตัว” หมายความว่า
ว. “ไม่เข้าชุดกัน ไม่เข้าคู่กัน คนละพวก คนละฝ่าย” [read more...]

ผีเข้าผีออก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ผีเข้าผีออก” หมายความว่า
(สํา) ว. “เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ไม่คงที่” [read more...]

ผ้าขี้ริ้วห่อทอง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตผ้าขี้ริ้วห่อทอง” หมายความว่า คนมั่งมีแต่แต่งตัวซอมซ่อ. [read more...]

ผักชีโรยหน้า

สำนวน “ผักชีโรยหน้า” หมายถึงการทำความดีหรือกระทำการใดๆเพียงเพื่อให้ผู้อื่นเห็นว่างานเสร็จแล้ว เรียบร้อย สวยงาม แต่ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งนั้นยังไม่สำเร็จเรียบร้อย [read more...]