พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก” หมายความว่า
(สํา) น. “ความทุกข์ยากลําบากที่เกิดซ้อน ๆ เข้ามาในขณะเดียวกัน” [read more...]

พระอิฐพระปูน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “พระอิฐพระปูน” หมายความว่า
(สํา) ว. “นิ่งเฉย วางเฉย ไม่เดือดร้อน ไม่รู้สึกยินดียินร้าย” [read more...]

พรากลูกนกฉกลูกกา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “พรากลูกนกฉกลูกกา” หมายความว่า
(สํา) ก. “ทําให้ลูกพลัดพรากจากพ่อแม่” [read more...]

พายเรือคนละที

พายเรือคนละที หมายถึง การทำงานแบบต่างคนต่างทำไม่ประสานงานกัน ทำงานกันคนละที เช่น [read more...]

เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก

เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก หมายถึง เพื่อนที่คอยประจบคบเราเพื่อหวังผลประโยชน์เข้าตัวนั้นหาง่าย ส่วนเพื่อนที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขในยาทที่เราลำบากมีปัญหานั้นหายาก เช่น [read more...]

พายเรือในอ่าง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “พายเรือในอ่าง” หมายความว่า
(สํา) ก. “คิด ทํา หรือพูดวกวนกลับไปกลับมา” [read more...]

เพื่อนเราเผาเรือน

เพื่อนเราเผาเรือน หมายถึง เพื่อนสนิทที่ไม่มีความจริงใจ คิดไม่ซื่อ คิดร้ายต่อเรา เช่น [read more...]

พาลรีพาลขวาง

พาลรีพาลขวาง หมายถึง ชอบหาเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนอื่นไปทั่ว เช่น [read more...]

แพแตก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “แพแตก” หมายความว่า
(สํา) ว. “ลักษณะที่ครอบครัวเป็นต้นแตกกระจัดกระจายแยกย้ายกันไปเพราะหัวหน้าครอบครัวหรือผู้เป็นหลักเป็นประธานประสบความวิบัติหรือเสียชีวิต. ญาติพี่น้องหรือคนที่เคยอยู่ร่วมกันกระจัดกระจายกันไป” [read more...]

พาลีหลายหน้า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “พาลีหลายหน้า” หมายความว่า
(สํา) ว. “กลับกลอก ไม่ซื่อสัตย์” [read more...]