เพชรตัดเพชร

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เพชรตัดเพชร” หมายความว่า
(สํา) น. “คนเก่งต่อเก่งมาสู้กัน” [read more...]

พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่

พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ หมายถึง การรู้ทันกัน รู้เท่าทันคำพูดหรือสิ่งที่จะทำ เช่น [read more...]

เพชรร้าว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เพชรร้าว” หมายความว่า
(สํา) ว. “ที่ไม่บริสุทธิ์ ที่มีตําหนิ” [read more...]

พุ่งหอกเข้ารก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตพุ่งหอกเข้ารก” หมายความว่า ทําพอให้เสร็จไปโดยไม่มีเป้าหมายหรือโดยไม่คํานึงว่าใครจะเดือดร้อน. [read more...]

พายเรือทวนน้ำ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตพายเรือทวนน้ำ” หมายความว่า ทําด้วยความยากลําบาก. [read more...]

พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น” หมายความว่า พบหญิงสาวที่ต้องใจเมื่อแก่ ใช้ว่า พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น ก็มี. [read more...]

พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น

คำพังเพยที่ว่า “พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น” หมายถึง พบเจอสิ่งถูกใจก็ต่อเมื่อหมดเวลา หมดความสามารถแล้ว คำพังเพยนี้นิยมใช้กับผู้ชายที่เจอผู้หญิงที่ใช่ ที่ถูกใจ แต่ว่าช้าไปเสียแล้วเนื่องจากตนเองแก่เกินไปหรือมีครอบครัวแล้ว [read more...]