ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด” หมายความว่า
(สํา) ก. “ฟังไม่ได้ความแจ่มชัด แล้วเอาไปพูดต่อหรือทําผิด ๆ พลาด ๆ” [read more...]

ฟ้าสางเดือนดับ

ฟ้าสางเดือนดับ หมายถึง คนที่หมดรัศมี หมดอำนาจบารมีเพราะมีผู้ที่มีอำนาจหนือกว่า มีราศรีมากกว่าขึ้นมาแทนที่ เช่น [read more...]

ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ

ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ หมายถึง การให้รู้จักกาละเทศะ รู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำ ปฏิบัติตัวให้เหมาะกับฐานะของตนเอง รู้จักที่ต่ำที่สูง ไม่ไปตีตนเสมอด้วย เช่น [read more...]

ไฟจุกตูด

ไฟจุกตูด หมายถึง อาการร้อนลน มีธุระรีบร้อนมาก มีงานเร่งด่วนที่ต้องรีบไปทำ เช่น [read more...]

ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า

ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า หมายถึง เรื่องราวไม่ดีภายในครอบครัวไม่ควรนำไปเล่าให้คนนอกบ้านฟัง และเรื่องราวไม่ดี คำนินทาว่าร้ายที่คนภายนอกพูดถึงคนในครอบครัวก็ไม่ควรนำมาเล่าให้คนภายในครอบครัวฟัง เช่น [read more...]

ไฟสุมขอน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไฟสุมขอน” หมายความว่า
น. “ไฟที่คุกรุ่นอยู่ในขอนไม้ขนาดใหญ่ ดับยาก โดยปริยายหมายถึงอารมณ์รัก โกรธ หรือแค้นเป็นต้นที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจ” [read more...]

ฟื้นฝอยหาตะเข็บ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “ฟื้นฝอยหาตะเข็บ” หมายถึง การรื้อฟื้นเอาเรื่องเก่าๆที่ผ่านไปแล้วขึ้นมาพูดอีกให้เป็นที่สะเทือนใจ เสียใจ ลำบากใจ หรือกล่าวได้ว่าเป็นการคุ้ยเขี่ยเอาเรื่องที่สงบแล้วให้กลับมาเป็นเรื่องอีกนั่นเอง [read more...]

ฟังหูไว้หู

สำนวน “ฟังหูไว้หู” หมายถึงการรับฟังเรื่องราวต่างๆ แต่ไม่เชื่อทั้งหมดในทันที แต่รับฟังไว้ก่อนแล้วจึงพิจารณาในภายหลังว่าสิ่งนั้นเชื่อถือได้หรือไม่ [read more...]