มือห่างตีนห่าง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “มือห่างตีนห่าง” หมายความว่า
(สํา) ว. “สุรุ่ยสุร่าย เลินเล่อ สะเพร่า ไม่ระมัดระวัง” [read more...]

ไม่ลงโบสถ์

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ไม่ลงโบสถ์” หมายความว่า
“โดยปริยายหมายความว่า เข้ากันได้ (มักใช้ในประโยคปฏิเสธ) เช่น นาย ก กับ นาย ข ไม่ลงโบสถ์กัน.ไม่ยอมทำกิจกรรมร่วมกัน” [read more...]

เมื่อพีเนื้อหอม เมื่อผอมเนื้อเหม็น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “เมื่อพีเนื้อหอม เมื่อผอมเนื้อเหม็น” หมายความว่า
(สํา) น. “เวลารวยคนมาห้อมล้อมประจบประแจง เวลาจนคนพากันหน่ายหนี” [read more...]

ไม้ลำเดียวยังต่างปล้อง พี่กับน้องยังต่างใจ

ไม้ลำเดียวยังต่างปล้อง พี่กับน้องยังต่างใจ หมายถึง คนเราแต่ละคนต่างจิต ต่างใจ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน เช่น [read more...]

แม่ม่ายทรงเครื่อง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “แม่ม่ายทรงเครื่อง” หมายความว่า
น. “แม่ม่ายที่มั่งมี” [read more...]

ไม่เห็นน้ำตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอกโก่งหน้าไม้

ไม่เห็นน้ำตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอกโก่งหน้าไม้ หมายถึง การด่วนตัดสินหรือทำอะไรล่วงหน้าไปก่อน ทั้งๆที่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เช่น [read more...]

แมวไม่อยู่หนูร่าเริง

แมวไม่อยู่หนูร่าเริง หมายถึง เวลาที่ผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจไม่อยู่ ผู้น้อยหรือเด็กจะมีความลำพองใจ เหลิง สนุกสนาน ร่าเริงเพราะไม่มีคนคอยคุมความประพฤติ เช่น [read more...]

ไม่เอาถ่าน

ไม่เอาถ่าน หมายถึง คนที่มีนิสัยไม่เอาการเอางาน ไม่ได้เรื่อง ไม่ได้ความ ไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน เช่น [read more...]

มีทองเท่าหนวดกุ้ง นอนสะดุ้งจนเรือนไหว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “มีทองเท่าหนวดกุ้ง นอนสะดุ้งจนเรือนไหว” หมายความว่า
(สํา) ก. “มีสมบัติเพียงเล็กน้อยแต่กังวลจนนอนไม่หลับ” [read more...]

แม่สายบัวแต่งตัวค้าง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “แม่สายบัวแต่งตัวค้าง” หมายความว่า
(สํา) น. “ผู้หญิงที่แต่งตัวคอยผู้มารับออกนอกบ้าน แต่เขาไม่มาตามนัด” [read more...]