มาก่อนไก่

มาก่อนไก่ หมายถึง มาแต่เช้ามืด มาเช้ามากๆก่อนเวลาไก่ขัน เช่น [read more...]

มารคอหอย

มารคอหอย หมายถึง ผู้ที่ขัดคอหรือขัดขวางผลประโยชน์หรือสิ่งที่ผู้อื่นควรจะได้รับ เช่น [read more...]

มีตาหามีแววไม่

มีตาหามีแววไม่ หมายถึง มีตาเสียเปล่าแต่ขาดไหวพริบ ไม่รู้จักแยกแยะว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี เช่น [read more...]

มืดแปดด้าน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “มืดแปดด้าน” หมายความว่า
ก. “นึกไม่เห็น คิดไม่ออก จนปัญญาไม่รู้จะหาทางออกได้อย่างไร เช่น ตอนนี้รู้สึกมืดแปดด้านไปหมด” [read more...]

มั่งมีในใจ แล่นใบบนบก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “มั่งมีในใจ แล่นใบบนบก” หมายความว่า
(สํา) ก. “คิดฝันในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ คิดสมบัติบ้า สร้างวิมานในอากาศ” [read more...]

มัดมือชก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “มัดมือชก” หมายความว่า
(สํา) ก. “บังคับหรือใช้วิธีการใด ๆ ให้อีกฝ่ายหนึ่งตกอยู่ในภาวะจำยอมโดยไม่มีทางต่อสู้” [read more...]

มันเทศขึ้นโต๊ะ

มันเทศขึ้นโต๊ะ หมายถึง ของธรรมดาราคาถูกที่มีให้เห็นได้ทั่วไป แต่เอามายกย่อง เชิดชูไว้ที่สูงซึ่งดีเกินไป เช่น [read more...]

มากขี้ควาย หลายขี้ช้าง

มากขี้ควาย หลายขี้ช้าง หมายถึง สิ่งที่มีอยู่มากมายก่ายกองแต่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้ กลายเป็นสิ่งไร้ค่า เช่น [read more...]

แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ

แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ เป็นสุภาษิตหมายถึง คนที่หลงสิ่งลวงตา คิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดี แล้ววิ่งเข้าไปหาจนตัวเองได้รับอันตราย เช่น [read more...]

มือใครยาวสาวได้สาวเอา

มือใครยาวสาวได้สาวเอา เป็นสุภาษิตหมายถึง ต่างคนต่างรุมแย่ง เอาผลประโยชน์เข้าตัวเอง โดยไม่นึกถึงคนอื่น คิดเอาแต่ได้โดยไม่สนใจวิธีการที่จะทำให้ได้มา เช่น [read more...]