ยุให้รำตำให้รั่ว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ยุให้รำตำให้รั่ว” หมายความว่า
(สํา) ก. “ยุให้แตกกัน ยุให้ผิดใจกัน” [read more...]

โยนกลอง

โยนกลอง หมายถึง การปัดภาระหน้าที่ ปัดความรับผิดชอบ โยนความผิดไปให้ผู้อื่น เช่น [read more...]

ยื่นแก้วให้วานร

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตยื่นแก้วให้วานร” หมายความว่า เอาของมีค่าให้แก่คนที่ไม่รู้จักค่าของสิ่งนั้น. [read more...]

ยุ่งเหมือนยุงตีกัน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “ยุ่งเหมือนยุงตีกัน ” หมายความว่า ยุ่งเหยิง สับสนปนเปกัน. [read more...]

ยื่นหมูยื่นแมว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “ยื่นหมูยื่นแมว” หมายความว่า แลกกันโดยต่างฝ่ายต่างให้และรับในเวลาเดียวกัน. [read more...]

ยกเมฆ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “ยกเมฆ” เดาเอา นึกคาดเอาเอง กุเรื่องขึ้น. [read more...]

ยกตนข่มท่าน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “ยกตนข่มท่าน” หมายความว่า ยกย่องตัวเองและข่มผู้อื่น พูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่า.
ยกตนข่มท่าน เป็นสุภาษิตหมายถึง การแสดงออกในเชิงโอ้อวด พูดจาทับถม ดูหมิ่นผู้อื่นให้เห็นว่าตนเองเหนือกว่า อยู่สูงกว่าผู้อื่น เช่น [read more...]

ย้อมแมวขาย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “ย้อมแมวขาย” หมายถึง การตกแต่งคนหรือของที่ไม่ดีโดยมีเจตนาจะหลอกลวงให้ผู้อื่นเชื่อว่าดี การกระทำเช่นนี้ โบราณท่านเปรียบไว้เหมือนดั่งการย้อมแมวจากสีหนึ่ง ไปเป็นอีกสีหนึ่ง เพื่อให้ขายออกได้ง่าย [read more...]

ยืมจมูกคนอื่นหายใจ

สำนวน “ยืมจมูกคนอื่นหายใจ” เป็นสำนวนไทยที่นิยมใช้กันมาก หมายถึง การพึ่งพาคนอื่นหรือฝากอนาคต การทำงาน หรือ หวังผลโดยการพึ่งพาผู้อื่นเป็นหลัก และเมื่อผู้นั้นไม่ให้ความช่วยเหลือก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเราเอง [read more...]

เหยียบเรือสองแคม

ตามความหมายของราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “เหยียบเรือสองแคม” หมายถึง ทําทีเข้าด้วยทั้ง ๒ ฝ่าย อยู่กับฝ่ายไหน ก็เห็นด้วยหรือแสดงท่าทีเข้าข้างฝ่ายนั้น โบราณท่านจึงเปรียบบุคคลนั้นเหมือนเหยียบเรือทั้งสองฟากหรือสองแคม [read more...]