สำนวน “เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ” หมายถึง คนเหยาะแหยะ ทำอะไรไม่จริงจัง ไม่ทุ่มเท ไม่เอาการเอางานหรือทำอะไรไม่เป็นโล้เป็นพาย ซึ่งคนโบราณท่านเปรียบคนประเภทเหล่านี้ว่าขนาดกองขี้ไก่ ซึ่งมีขนาดเล็ก ยังเหยียบให้ฝ่อหรือแบนไม่ได้ [read more...]