รกคนดีกว่ารกหญ้า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สุภาษิต “รกคนดีกว่ารกหญ้า” หมายถึง รกคนยังพอใช้ประโยชน์ได้บ้างแต่รกหญ้าไม่มีประโยชน์ ถ้าแปลไทยเป็นไทยก็จะได้ความหมายว่า การที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก อย่างไรเสียก็จะยังมีประโยชน์มากกว่าการมีแต่หญ้าซึ่งไร้ประโยชน์ [read more...]

รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

สำนวนไทยคำว่า “รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง” หมายถึง การกระทำใดๆของตนที่ได้ผลออกมาไม่ดี แต่กลับโทษคนอื่นหรือสิ่งอื่น แทนที่จะโทษตัวเอง โบราณท่านจึงเปรียบไว้เหมือนกับการร่ายรำที่ออกมาไม่ดี แทนที่จะโทษตัวเอง แต่กลับไปโทษปี่กลองผู้ให้จังหวะ [read more...]

รักพี่เสียดายน้อง

สำนวน “รักพี่เสียดายน้อง” หมายถึงความลังเลไม่แน่ใจ ความไม่ปลงใจเลือก อันเนื่องมาจากพอใจในของทั้งสองสิ่ง จนไม่สามารถตัดสินใจเลือกได้ทันที [read more...]