สำนวน “ฤาษีเลี้ยงลิง” หมายถึง ผู้เลี้ยงเด็กซุกซนหรือปกครองคนหมู่มากที่ไม่อยู่ในระเบียบ คำๆนี้มีความหมายคล้ายกับคำว่า จับปูใส่กระด้ง ซึ่งหมายถึงการต้องเลี้ยงดูเด็กหรือบุคคลที่ไม่อยู่เป็นสุข มีความซุกชนอยู่ตลอดเวลา [read more...]