ลิงตกต้นไม้

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลิงตกต้นไม้” หมายความว่า
(สํา) น. “ผู้เชี่ยวชาญในวิชาใดก็ตามอาจพลาดพลั้งในวิชานั้นได้” [read more...]

ลดราวาศอก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลดราวาศอก” หมายความว่า
ก. “อ่อนข้อ ยอมผ่อนปรนให้ เช่น เถียงกันไม่ลดราวาศอก เขาเป็นพี่ก็ต้องยอมลดราวาศอกให้เขาบ้าง” [read more...]

ลิงนั่งแป้น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลิงนั่งแป้น” หมายความว่า
(สำ) น. “ผู้ที่เขายกให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ แต่ไม่มีอำนาจอะไรจริงจัง ต้องทำตามที่เขาสั่ง” [read more...]

ลงเรือลำเดียวกัน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลงเรือลำเดียวกัน” หมายความว่า
(สำ) ก. “ทำงานร่วมกัน ร่วมรับผลการกระทำด้วยกัน” [read more...]

ลิงล้างก้น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลิงล้างก้น” หมายความว่า
(สำ) น. “ผู้ที่ทำอะไรลวก ๆ พอให้เสร็จ ๆ ไป แต่ไม่เรียบร้อย” [read more...]

ลมเพลมพัด

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลมเพลมพัด” หมายความว่า
น. “อาการที่เจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ มักเข้าใจกันว่าถูกกระทํา” [read more...]

ลิดตีนปู

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลิดตีนปู” หมายความว่า
ก. “เด็ดตีนปูออกหมด โดยปริยายหมายถึงตัดกําลังไปทีละน้อยๆ” [read more...]

ลมไม่พัดใบไม้ไม่ไหว

ลมไม่พัดใบไม้ไม่ไหว หมายถึง ทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องมีสาเหตุ ถ้าไม่มีสาเหตุหรือเค้ามูลมาก่อนก็จะไม่เกิดผล เช่น [read more...]

ลิ้นกระด้างคางแข็ง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลิ้นกระด้างคางแข็ง” หมายความว่า
(สำ) ว. “ก้าวร้าวโต้เถียงไม่ลดละ เช่น ลิ้นกระด้างคางแข็งแกล้งว่าขาน. (ขุนช้างขุนแผน)” [read more...]

ล้มหมอนนอนเสื่อ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ล้มหมอนนอนเสื่อ” หมายความว่า
ก. “ป่วยจนต้องนอนรักษาตัว เช่น เขาล้มหมอนนอนเสื่อเสียหลายวัน” [read more...]