ล่มหัวจมท้าย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ล่มหัวจมท้าย” หมายความว่า
ก. “ร่วมโชคชะตาเดียวกัน เช่น สามีภรรยาต้องล่มหัวจมท้ายด้วยกัน” [read more...]

ล้มให้เห็นหน้านาย ตายให้เห็นหน้าเจ้า

ล้มให้เห็นหน้านาย ตายให้เห็นหน้าเจ้า หมายถึง ในยามเจ็บป่วยหรือเดือดร้อน ย่อมต้องการคนอยู่ข้างๆคอยให้กำลังใจ เช่น [read more...]

ลากหนามจุกช่อง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลากหนามจุกช่อง” หมายความว่า
(สํา) ก. “ยกเรื่องต่าง ๆ มาอ้างป้องกันตัว ขัดขวางไม่ให้คนอื่นได้รับประโยชน์ในเมื่อตนเองไม่ได้รับประโยชน์ด้วย” [read more...]

ลางเนื้อชอบลางยา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลางเนื้อชอบลางยา” หมายความว่า
(สํา) “ของสิ่งเดียวกัน ถูกกับคนหนึ่ง แต่ไม่ถูกกับอีกคนหนึ่ง” [read more...]

ลงขัน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลงขัน” หมายความว่า
ก. “เอาเงินใส่ลงในขันเป็นต้นเพื่อช่วยในงานต่าง ๆ เช่น งานตัดจุก ช่วยกันออกเงินเพื่อการใดการหนึ่ง เช่น ลงขันซื้อตู้เย็นไว้ใช้เป็นส่วนกลาง ลงขันเพื่อรวมเงินเป็นค่าอาหารในเวลาเดินทาง” [read more...]

ลำหักลำโคน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลำหักลำโคน” หมายความว่า
(สำ) น. “ชั้นเชิงที่ใช้หักโค่นอีกฝ่ายหนึ่งอย่างรุนแรง ดุเดือด หรือโดยไม่ปรานีปราศรัย เช่น นักมวยคนนี้ชกมีลำหักลำ โค่นดี” [read more...]

ลงเรือแป๊ะ ตามใจแป๊ะ

ลงเรือแป๊ะ ตามใจแป๊ะ หมายถึง เมื่อต้องพึ่งพาอาศัยใคร หรืออยู่ร่วมกับใครต้องเกรงใจเขา ทำตามใจเขา เช่น [read more...]

ลูกผีลูกคน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลูกผีลูกคน” หมายความว่า
(สํา) ว. “หวังเป็นที่แน่นอนยังไม่ได้ มักใช้ในกรณีสำคัญ ๆ เช่น เด็กที่เกิดใหม่จะรอดหรือไม่ ยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่ การสอบไล่ครั้งนี้ ยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่” [read more...]

โลภมากลาภหาย

โลภมากลาภหาย หมายถึง ยิ่งละโมบโลภมากอยากได้ไม่รู้จักพอ สุดท้ายก็จะไม่ได้อะไรเลย เช่น [read more...]

ลูกสมภารหลานเจ้าวัด

ลูกสมภารหลานเจ้าวัด หมายถึง ลูกหลานเจ้านายหรือผู้มีอำนาจ เช่น [read more...]